لطفا جهت دریافت پکیج ویژه سازمانی شماره تماس خود را وارد نمایید

هتل اسپیناس پالاس تهران

تهران، سعادت‌آباد، میدان بهرود، خیابان ۳۳، شماره ۲۱

تخفیف تا

۱۰ %

نمایش روی نقشه

هتل 5 ستاره اسپیناس پالاس تهران؛ در سایت رهی نو با رزرو اتاق در هتل اسپیناس پالاس تهران با قیمت استثنایی می‌توانید بهترین اقامت را تجربه کنید.

تعداد طبقات 21
تعداد اتاقها 400
ساعت ورود 15:00
ساعت خروج 11:00

امکانات ویژه هتل

تاکسی سرویس

پارکینگ

روم سرویس

تبديل ارز

Business Center

امكانات برای معلولين

صندوق امانات

سالن همایش

امتیاز باشگاه مشتریان: 356
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
178,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 356
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
178,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 388
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
194,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 392
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
196,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 402
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
201,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 430
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
215,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 430
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
215,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 492
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
246,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 684
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
2
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
342,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 750
تقویم قیمتی
ظرفیت
4 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
375,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 984
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
2
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
492,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 1304
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
652,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 186
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
93,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 186
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
93,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 210
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
105,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 210
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
105,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 210
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
105,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 210
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
105,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 224
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
112,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 224
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
112,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 232
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
116,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 232
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
116,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 232
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
116,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 246
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
123,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 246
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
123,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 258
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
129,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 270
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
135,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 270
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
135,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 286
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
143,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 306
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
153,000,000
تعداد اتاق:
EF
امتیاز باشگاه مشتریان: 306
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
153,000,000
تعداد اتاق:
PF
امتیاز باشگاه مشتریان: 306
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
153,000,000
تعداد اتاق:
CF
امتیاز باشگاه مشتریان: 330
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
10 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
165,000,000
تعداد اتاق:
PF
جمع کل پرداختی (ریال) : 0

موقعیت هتل اسپیناس پالاس تهران

در حال بارگیری نقشه...

معرفی هتل مجلل اسپیناس پالاس تهران

هتل 5 ستاره اسپیناس پالاس تهران، یکی از بهترین و لوکس‌ترین هتل‌ های تهران با بهترین امکانات مدرن و کلاسیک در منطقه سعادت‌آباد (شمال غرب تهران) است. این هتل در سال 1394 در 20 طبقه و 400 اتاق و سوئیت افتتاح شد. 
هتل اسپیناس پالاس سعادت‌آباد، سومین هتل از گروه هتل‌های اسپیناس بوده و با معماری متفاوت و امکانات بی‌نظیر، یکی از لوکس‌ترین و گران‌قیمت‌ترین هتل‌های تهران و ایران شناخته می‌شود. 
جذابیت و زیبایی این هتل به حدی است که به آن لقب «کاخ» را داده‌اند. یکی از جذاب‌ترین و چشم‌نوازترین بخش‌های این هتل شامل لابی هتل اسپیناس پالاس تهران است. 
به‌طورکلی اسپیناس پالاس هرآنچه برای یک هتل پنج‌ستاره لازم دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین این هتل با تنوع بالای اتاق‌ها و سوئیت‌های خود، برای هر سبک و سلیقه‌ای مناسب است.

امکانات کامل هتل لوکس اسپیناس پالاس 

اتاق‌ها و سوئیت‌های مجلل این هتل با ارائه بهترین سیستم‌ تهویه، تلفن، اینترنت پرسرعت بی‌سیم، سیستم صوتی و تصویری باکیفیت، صندوق امانات درون هر اتاق، میز کار، کتری‌برقی و سرویس چای و قهوه، مینی بار،  یخچال و غیره با دو منظره رشته‌کوه البرز و خیابان‌های شهر، یکی از بهترین هتل‌های شهر تهران است.
همچنین این هتل دارای چندین سالن همایش و گردهمایی، سالن‌های ورزشی مجزا برای خانم‌ها و آقایان، استخر، سونا و جکوزی، پارکینگ و هرآنچه برای یک اقامت دلپذیر در یک هتل پنج‌ستاره نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد.
وجود رستوران‌ها با غذاهای متنوع اصیل ایرانی، رستوران‌ مدیترانه‌ای، کافی‌شاپ، موزیک زنده، فروشگاه‌های مختلف‌، فضای ورزشی‌، سالن بولینگ و گالری‌ها از جمله مهم‌ترین امکانات هتل اسپیناس پالاس به شمار می‌آید.

هتل لوکس اسپیناس برای مهمانان خود بخش امکانات ورزشی و  تفریحی را هم درنظر گرفته است. اگر اهل ورزش هستید و می‌خواهید در طول سفر، از برنامه ورزشی خود عقب نمانید، می‌توانید در سالن‌های ورزش هتل اسپیناس پالاس به فعالیت بپردازید. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به استخر،  سونا و جکوزی  به همراه سالن‌های تخصصی ماساژ  آن اشاره کرد.

اگر اهل تفریح و علاقمند به بازی با کنسول‌های بازی مانند پلی استیشن هستید، باید بگوییم که هتل اسپیناس بخشی را به آن اختصاص داده است.  این تفریحات در فضاهای فان سنتر و اسپورت بار قرار دارد که شامل بازی‌های واقعیت مجازی،  دستگاه‌های شبیه‌ ساز ماشین‌ سواری و  بولینگ هستند.

در هتل اسپیناس تهران تالارها و سالن‌هایی نیز وجود دارد که مناسب برگزاری همایش، جلسات و نشست‌ها هستند. این تالارها و سالن‌ها شامل ایوان، امیران یک،  امیران دو، پارسه یک، پارسه دو، سالن پالاس، سالن گراند هال و سالن برناهستند.

اتاق‌های مجلل اسپیناس پالاس

تنوع بالای اتاق‌های این هتل مجلل، سردرگمی زیادی را برای مهمانان و افرادی که قصد رزرو اتاق در اسپیناس پالاس را دارند، ایجاد کرده است. به‌همین دلیل هم در اینجا قصد داریم تا صفر تا صد اتاق‌ های هتل اسپیناس پالاس را به شما معرفی کنیم.

اتاق های مجلل اسپیناس پالاس


اتاق‌‎‌های استاندارد هتل اسپیناس پلاس تهران

این هتل دو نمونه اتاق استاندارد با نام‌های اتاق دبل استاندارد و اتاق تویین استاندارد دارد. هر یک از این اتاق‌ها، دارای مزایا و ویژگی‌های خاص خود هستند. در ادامه، اتاق‌های استاندارد این هتل را به طور مجزا با شما بررسی خواهیم کرد.

اتاق دبل استاندارد هتل اسپیناس پالاس

این اتاق با متراژ حدود 35 مترمربع، دارای یک تخت دونفره به همراه سرویس بهداشتی و حمام است. طراحی این نوع از اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس، تلفیقی از هنر سنتی و مدرن بوده و با امکانات ویژه خود می‌تواند راحتی را برای تمامی مهمانان به همراه آورد.
وجود بوفه رایگان و کتری‌برقی یکی از مزایای این نوع از اتاق‌ها شناخته می‌شود. همچنین تنوع امکانات اتاق‌های دبل استاندارد در هتل اسپیناس پالاس بسیار بالا است. مثلاً مهمانان می‌توانند انتخاب کنند که علاوه‌بر دوش، اتاق آنها دارای وان هم باشد.
شما می‌توانید در زمان رزرو آنلاین اتاق، مشخص کنید که می‌خواهید چشم‌انداز اتاق شما رو به کوه البرز و یا شهر باشد. هتل اسپیناس پالاس به مهمانانی که می‌خواهند در طبقه خود سیگار بکشند هم توجه داشته است. به‌این‌ترتیب شما می‌توانید در زمان رزرواسیون، انتخاب کنید که اتاق شما در طبقات مخصوص سیگار کشیدن قرار داشته باشد یا خیر.
میز کار جادار، سشوار، مینی بار و یخچال درون اتاق، سیستم تهویه مطبوع هوا، صندوق امانات داخل اتاق، اینترنت بی‌سیم پرسرعت، تلویزیون 45 اینچی و چای و قهوه رایگان، از دیگر مزایای اتاق‌های دبل استاندارد این هتل است.

اتاق تویین استاندارد هتل اسپیناس پالاس

این اتاق دارای دو تخت یک‌نفره به همراه سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است. متراژ اتاق تویین استاندارد نیز همچون اتاق دبل استاندارد، حدود 35 مترمربع بوده و سایر امکانات این دو نوع اتاق، بسیار نزدیک به هم است؛ لذا تفاوت اصلی را می‌توان در نوع تخت در این دو مدل اتاق دانست.
هتل اسپیناس پالاس تهران به مهمانان خود امکان می‌دهد تا منظره اتاق تویین استاندارد خود را از بین دو گزینه نمای کوه یا شهر، انتخاب کنند. دارابودن سرویس صبحانه، اینترنت پرسرعت، میز کار بزرگ و جادار، صندوق امانات و... بخشی از مزایای این نوع اتاق شناخته می‌شود.

اتاق‌های خانوادگی هتل اسپیناس پالاس تهران

بسیاری از افراد به‌صورت خانوادگی سفر می‌کنند. ممکن است برخی از مردم تصور کنند که در سفر خانوادگی، مجبور هستند در اتاق‌های مجزا ساکن شوند؛ اما هتل اسپیناس پالاس تهران با تنوع بی‌نظیر اتاق‌های خود، به نیاز تمامی مهمانان توجه کرده است. در این راستا، یکی از محبوب‌ترین اتاق‌های این هتل برای سفرهای خانوادگی، اتاق‌های خانوادگی با امکانات متفاوت است. در ادامه دو دسته کلی اتاق‌های خانوادگی هتل اسپیناس پالاس را به شما معرفی خواهیم کرد.

اتاق خانوادگی رویال هتل اسپیناس پالاس

این نوع از اتاق‌ها از فضای بیشتری نسبت به اتاق‌های استاندارد برخوردار بوده و دارای یک تخت دونفره کینگ سایز و یک تخت یک‌نفره است. همچنین منظره این نوع از اتاق‌ها با متراژ حدود 45 مترمربع، رو به کوه البرز بوده و از نورگیری بسیار مناسبی برخوردار است.
تلویزیون اتاق‌های خانوادگی هتل اسپیناس پالاس، 55 اینچی بوده و مشاهده فیلم‌ها را برای خانواده‌ها ساده‌تر می‌کند. وجود میز کار، صندوق امانات، کتری‌برقی، اینترنت بی‌سیم، بوفه، سرویس چای و قهوه رایگان، دوش و وان، تنها برخی از امکانات این اتاق‌های لوکس در هتل اسپیناس پالاس است.
دو ویژگی وجود کاناپه و میز چمدان، از ویژگی‌های خاص اتاق‌های خانوادگی رویال در هتل اسپیناس پالاس بوده که رفاه و راحتی را برای خانواده‌ها فراهم می‌سازد.

اتاق بالکن‌دار رویال خانوادگی هتل اسپیناس

همان گونه که از نام این نوع اتاق پیداست، وجود یک بالکن اختصاصی برای مهمانان، ویژگی تمایز بخش این نوع از اتاق‌های اسپیناس پالاس است. بالکن این نوع از اتاق‌ها حدود 5 مترمربع با منظره زیبای کوه بوده و دارای یک تخت دونفره کینگ سایز است.
سایر امکانات این اتاق شامل میز چمدان، کتری‌برقی و بوفه صبحانه رایگان، مینی بار و یخچال داخل اتاق، صندوق امانات، سشوار و میز آرایش، سرویس بهداشتی، دوش و وان، اینترنت پرسرعت و... می‌گردد.

بهترین اتاق هتل اسپیناس پالاس تهران

اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس بر اساس مزایا و ویژگی‌های متفاوت خود، می‌توانند برای افراد خاصی مناسب باشند. به‌عنوان‌مثال زمانی که قصد مسافرت با خانواده را دارید، قطعاً اتاق‌های خانوادگی و سوئیت‌های هتل اسپیناس پالاس، بهترین گزینه برای شماست. یا مثلاً اگر قصد دارید کارهای شخصی خود را نیز در زمان اقامت در هتل انجام دهید، پیشنهاد ما سوئیت اسکای با اتاق کار اختصاصی است.
افرادی که به دنبال منظره زیبا هستند، بهتر است به سراغ سوئیت سیگنچر بروند و مهمانانی که قصد اقامت در یک هتل لوکس با بهترین امکانات و هزینه پایین هستند، می‌توانند اتاق دبل استاندارد با دو منظره کوه یا شهر را انتخاب کنند؛ لذا انتخاب بهترین اتاق هتل اسپیناس پالاس به نیاز و خواسته هر فرد بستگی دارد. شما می‌توانید با بررسی ویژگی‌ها و مزایای هر یک از اتاق‌های این هتل مجلل، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

سوئیت‌های هتل اسپیناس پالاس

هتل اسپیناس پالاس دارای انواع سوئیت‌های مختلف با امکانات بسیار متنوع است. اصلی‌ترین دسته‌بندی سوئیت‌های این هتل پنج‌ ستاره شامل موارد ذیل می‌گردد:

سوئیت های هتل اسپیناس پالاس

سوئیت جونیور اسپیناس پالاس

این سوئیت با متراژ 60 مترمربعی، یکی از بهترین و راحت‌ترین اتاق‌های اسپیناس پالاس شناخته می‌شود. در این نوع از سوئیت‌ها، یک تخت دونفره کینگ سایز و یک تخت یک‌نفره وجود دارد. وجود میز چمدان، میز آرایش، میز کار بزرگ، بوفه صبحانه رایگان، مینی بار و یخچال، صندوق امانات داخل اتاق و اینترنت بی‌سیم پرسرعت، از ویژگی‌ های این سوئیت است.
جالب است بدانید که سوئیت جونیور هتل اسپیناس پالاس شامل دو بخش اتاق‌ خواب و اتاق پذیرایی می‌شود. همچنین دو تلویزیون در ابعاد 55 اینچی در سالن پذیرایی و اتاق‌خواب قرار گرفته تا مهمانان به‌راحتی بتوانند در هرجایی که خواستند به تماشای فیلم و سریال بپردازند.

سوئیت سیگنچر اسپیناس پالاس

این سوئیت با امکانات بی‌نظیر خود، می‌تواند تجربه منحصربه‌فردی را برای شما خلق کند. متراژ تقریبی سوئیت‌های سیگنچر حدود 110 تا 120 مترمربع است. وجود اتاق‌خواب و سالن پذیرایی مجزا، دو تلویزیون و سرویس بهداشتی جداگانه و همچنین، جکوزی داخل سوئیت، می‌ تواند تجربه جدیدی از اقامت در یک هتل گران‌ قیمت را برای مهمانان ایجاد کند.

سوئیت رویال هتل 5 ستاره  اسپیناس پالاس

هرچه در مورد مدرن بودن و زیبا بودن سوئیت سیگنچر به شما گفتیم، در سوئیت رویال اسپیناس پالاس به اوج خود می‌رسد. متراژ تقریبی این نوع از سوئیت‌ها بیش از 125 مترمربع بوده و دارای جکوزی، دوش و وان، دو تلویزیون 55 اینچی، میز آرایش، سشوار و... است.
مهمانان ساکن سوئیت رویال می‌توانند انتخاب کنند که سوئیت آن‌ها دارای دو اتاق‌خواب و یا یک اتاق با تختخواب دونفرة دبل باشد.

سوئیت سیگنچر پلاس

امکانات و ویژگی‌های این سوئیت مجلل بسیار بی‌نظیر است. متراژ تقریبی سوئیت سیگنچر پلاس حدود 200 مترمربع با دو اتاق‌خواب و یک سالن مستقل است. در سالن این سوئیت یک میزناهارخوری 6 نفره با تزیین فرش‌های دستباف ایرانی و سنگ‌های گران‌ بها وجود دارد.
سرویس بهداشتی برای هر اتاق، وان و جکوزی، تلویزیون 55 اینچی، اینترنت بی‌سیم پرسرعت، مینی بار و یخچال درون هر اتاق، صندوق امانات و...، برخی از امکانات این سوئیت‌ لوکس و گران‌قیمت در هتل اسپیناس پالاس تهران است.

سوئیت اسکای در هتل اسپیناس پالاس تهران

افرادی که به دنبال مرتفع‌ترین سوئیت تهران هستند، قطعاً باید به سراغ سوئیت اسکای هتل اسپیناس پالاس بروند. این سوئیت در بالاترین طبقه هتل اسپیناس قرار داشته و متراژ تقریبی آن حدود 250 مترمربع است. وجود اتاق‌خواب جداگانه، سالن غذاخوری مجزا و همچنین، اتاق کار، از امکانات ویژه این سوئیت‌ اختصاصی شناخته می‌شود.
میزناهارخوری سوئیت اسکای، 12 نفره بوده و با فرش‌های دستباف و پرده‌های لوکس تزیین شده است. همچنین این سوئیت دارای یک جکوزی بزرگ با منظره رشته‌کوه البرز و بالکن اختصاصی است. تلویزیون 65 اینچی، میز مینی بار مجلل، دوش و حمام اختصاصی در هر اتاق، صندوق امانات، اینترنت بی‌سیم پرسرعت، یخچال داخل اتاق‌ها و... از دیگر امکانات سوئیت اسکای است. به‌جرئت می‌توان گفت که این سوئیت می‌تواند بهترین تجربه اقامت در هتل را برای تمامی افراد با سلیقه‌ها و نیازهای مختلف ایجاد کند.

سوئیت و اتاق لاکچری هتل اسپیناس پالاس

با بررسی انواع اتاق‌ها و سوئیت‌های این هتل، حتماً می‌توانید حدس بزنید که گران‌قیمت‌ترین سوئیت این هتل، سوئیت اسکای در طبقه 21 اسپیناس پالاس است. همچنین لوکس‌ترین اتاق این هتل شامل اتاق بالکن‌دار رویال خانوادگی است. این اتاق‌های لاکچری در هتل اسپیناس پالاس، راحتی و زیبایی را به طور هم‌زمان برای مهمانان به همراه دارند.
شما می‌توانید با انتخاب یک اتاق لاکچری در هتل اسپیناس پالاس، هرآنچه لازم دارید را به طور اختصاصی در اتاق خود داشته و لذت اقامت در یک هتل 5 ستاره را در کنار راحتی ماندن در خانه خود، تجربه کنید.

جاهای دیدنی نزدیک به هتل 5 ستاره اسپیناس پالاس

در نزدیکی هتل اسپیناس پالاس مکان‌ها و جاهای دیدنی زیادی وجود دارد که پیشنهاد می‌کنیم از آنها بازدید کنید. از جاهای دیدنی نزدیک به هتل اسپیناس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پارک پرواز
 • دربند
 • پارک تفریحی ارم
 • مجتمع سعد  آباد
 • مرکز خرید الهیه
 • مجتمع تجاری سام
 • مجتمع تجاری کوروش

جاهای دیدنی نزدیک به هتل 5 ستاره اسپیناس پالاس

رستوران ها و کافه های نزدیک به هتل اسپیناس

در نزدیکی هتل اسپیناس پالاس، رستوران و کافه خاصی وجود ندارد، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از رستوران‌ها و کافه‌های هتل اسپیناس پالاس  استفاده کنید.

اگر نهار و شام ایرانی دوست داشته باشید و یا عاشق پاستاهای ایتالیایی و غذاهای فرانسوی باشید، رستوران لاتون بهترین غذاها را برای شما تدارک خواهد دید. طعم و چیدمان غذا در رستوران لاتون فراموش‌نشدنی است. سرآشپزهای حرفه‌ای این رستوران با طعم‌های شگفت‌انگیز، به‌راستی جادو می‌کنند.

درصورتی‌که عاشق فسنجان، کشک‌بادمجان، کباب سنتی ایرانی و کباب‌بختیاری هستید، می‌توانید به رستوران دیبا در هتل اسپیناس پالاس سری بزنید. این رستوران فوق‌العاده شیک، یکی از بهترین رستوران‌‌های تهران در طبخ غذاهای سنتی ایرانی است.

چنانچه به‌دنبال یک رستوران خاص و مدرن با معماری منحصربه‌فرد هستید، اسکای لانژ واقع در طبقه 21 هتل اسپیناس پالاس، بهترین گزینه برای شماست. این رستوران در لیست محبوب‌ترین و معروف‌ترین رستوران‌های تهران قرار دارد که می‌توانید در محیطی شیک و مجلل،  از میل کردن غذاهای ایرانی و فرنگی با بالاترین کیفیت لذت ببرید.  موقعیت جغرافیایی  این رستوران به‌گونه‌ای است که می‌توانید تهران را زیر پای خود ببینید.

هتل اسپیناس پالاس تهران نه‌تنها با اتاق‌ها و سوئیت‌های مجهز و زیبای خود، بلکه با کافه‌های متنوع نیز شناخته می‌شود. یکی از معروف‌ترین کافه‌های هتل اسپیناس، کافه سان ست است. معمولاً مهمانان، این کافه را با کیک‌های تازه و لته‌های خوش‌طعم آن می‌شناسند. همچنین می‌توانید خود را به یک نوشیدنی خنک در فصل تابستان، به این کافه دعوت کنید و از شنیدن موسیقی زنده در یک فضای دل‌انگیز لذت ببرید. اگر اهل سیگار کشیدن هستید، کافه سان ست با دارابودن سالن ویژه برای سیگارکشیدن، برای شما نیز مناسب است.

رستوران ها و کافه های نزدیک به هتل اسپیناس

قوانین و مقررات هتل  اسپیناس پالاس

 • امکان‌ پذیرش خانم‌های تنهای بالای 18 سال با ارائه مدارک شناسایی معتبر
 • الزامی‌بودن همراه‌داشتن کارت ملی و شناسنامه (مسافرین خارجی فقط پاسپورت) در زمان پذیرش
 • امکان پذیرش با صیغه نامه با مهر برجسته و شماره ثبت
 • ترانسفر فرودگاهی برای مسافران فرودگاه امام خمینی به‌صورت 24 ساعته است که هزینه آن جداگانه دریافت می‌شود.
 • امکان استعمال دخانیات صرفاً در اتاق‌های سیگار امکان‌پذیر است.
رزرو این هتل
نمایش بیشتر
 • خدمات رسانه‌ای و اینترنت
  • شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
  • اینترنت
 • امکانات ورزشی و تفریحی
  • باشگاه
  • استخر (با هزینه)
 • رستوران و کافی شاپ
  • رستوران بوفه
  • کافی شاپ
  • رستوران ایرانی
 • سالن ها
  • سالن همایش
 • خدمات ویژه
  • تبديل ارز
  • Business Center
  • امكانات برای معلولين
  • صندوق امانات
 • خدمات
  • روم سرویس
 • خدمات پارکینگ و ماشین
  • تاکسی سرویس
  • پارکینگ

فاصله تا نمایشگاه بین‌المللی 14 دقیقه با خودرو

فاصله تا فرودگاه امام خمینی 1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو

فاصله تا فرودگاه مهر آباد 38 دقیقه با خودرو

فاصله تا ایستگاه راه‌آهن 53 دقیقه با خودرو

فاصله تا ترمینال مسافربری بیهقی 44 دقیقه  با خودرو

فاصله تا ترمینال مسافربری جنوب 50 دقیقه با خودرو

فاصله تا ترمینال مسافربری غرب 34 دقیقه با خودرو

فاصله تا ترمینال مسافربری شرق 1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو

فاصله تا مصلی امام خمینی (ره) 31 دقیقه با خودرو

فاصله تا مجموعه ورزشی آزادی 21 دقیقه با خودرو

فاصله تا برج میلاد 15 دقیقه با خودرو

فاصله تا سالن همایش‌های صدا و سیما 19 دقیقه با خودرو

فاصله تا دانشگاه تهران 18 دقیقه با خودرو

فاصله تا بازار بزرگ تهران 45 دقیقه با خودرو

فاصله تا بازار مبل ایران 34 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه ملی ایران 43 دقیقه با خودرو

فاصله تا کاخ گلستان 40 دقیقه با خودرو

فاصله تا باغ پرندگان کرج 54 دقیقه با خودرو

فاصله تا پاساژ علاالدین 42 دقیقه با خودرو

فاصله تا پیست اسکی شمشک 1 ساعت و 28 دقیقه با خودرو

فاصله تا نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب 40 دقیقه با خودرو

فاصله تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 28 دقیقه  با خودرو

فاصله تا کلانتری 102 گاندی 15 دقیقه با خودرو

فاصله تا پیست اسکی دربندسر 1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه جواهرات ملی ایران 22 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه حیات وحش دارآباد 27 دقیقه با خودرو

فاصله تا پیست اسکی آبعلی 1 ساعت و 21 دقیقه  با خودرو

فاصله تا موزه فرش 21 دقیقه  با خودرو

فاصله تا عمارت مسعودیه 25 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه هنرهای معاصر 19دقیقه با خودرو

فاصله تا باغ موزه گیاه شناسی 29 دقیقه با خودرو

فاصله تا باغ موزه هنر ایران 16 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه سینمای ایران 21 دقیقه با خودرو

فاصله تا کاخ نیاوران 29 دقیقه با خودرو

فاصله تا شمس العماره 35 دقیقه با خودرو

فاصله تا برج آزادی 22 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه ماشین های ادارای 22 دقیقه با خودرو

فاصله تا خانه و موزه مقدم 25 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه دکتر حسابی 16 دقیقه با خودرو

فاصله تا پل طبیعت 14 دقیقه با خودرو

فاصله تا بام لند 28 دقیقه با خودرو

فاصله تا موزه آبگینه و سفالینه 33 دقیقه با خودرو

فاصله تا مرکز خرید پالادیوم: 7 کیلومتر

فاصله تا شهرک کوهسار: 6 کیلومتر

فاصله تا نمایشگاه بین‌المللی: 8 کیلومتر

فاصله تا پارک ژوراسیک: 650 متر

فاصله تا کاخ سعدآباد: 13 کیلومتر

فاصله تا خیابان ولیعصر: 9 کیلومتر

فاصله تا تله‌کالین توچال: 14 کیلومتر

نمایش بیشتر

ثبت نظر

امتیاز شما به این هتل
خیلی عالی
Captcha

امتیاز کاربران رهی نو به این هتل

7.4
فرآیند پذیرش در هتل74.1%
برخورد پرسنل پذیرش76.4%
نظافت هتل77.4%
تجهیزات گرمایشی و سرمایشی78.7%
کیفیت غذا و نوشیدنی73.7%
خدمات عمومی (شامل اینترنت،تاکسی و...)63.3%
قیمت اتاق نسبت به امکانات64.6%
پشتیبانی رهی نو85%

نظرات کاربران ( ۳۰۴ نظر)

سعید سرکویه ۱۴۰۲/۱۰/۴

باسلام بنده دفعه سوم هست که به این هتل میروم و خیلی راضی هستم

علیرضا امینی اقامت داشته ۱۴۰۲/۶/۱۱

مرسی از هتل خوب شما پیشنهاد : خوشحال میشیم یکسری تخفیف برای مشتریان ثابت قرار بدن

  مدیر سایت۱۴۰۲/۶/۱۲

علیرضای عزیز تخفیف ها به صورت دوره ای برای هتل ها در سایت قرارداده میشه ممکن است زمان اقامتتون با زمان تخفیف ها یکی باشه ممکن هم هست که همزمان نشه ما تلاش خود را برای ارائه تخفیف تا جایی که امکان داشته باشه انجام میدهیم شاد و سلامت باشید

مایکل ۱۴۰۲/۵/۱۰

هتل خوبیه، به پنج ستاره بودنش می ارزه، کانتر تاکسی چند روزی که من اونجا بودم خیلی خوش برخورد صبور بودن،و همیشه ماشینهای خوب در اختیارم میزاشتن و خواستم از این طریق تشکر کرده باشم

  مدیر سایت۱۴۰۲/۵/۱۰

مایکل عزیز بسیار عالی خوشحالیم که رضایت شما جلب شده است و امیدواریم اقامتهای بیشتری رو در کنار رهی نو تجربه کنید

جابر ۱۴۰۲/۵/۶

عاااااااااالی هست

عالم نوربخش اقامت داشته ۱۴۰۲/۲/۳

هنگام شب یعنی بعد از نصف شب در طبقه ۱۴ روبه شهر،یکی از مسافرین درب اطلق اطاق خود را باز گذاشته بود،صدای خانواده تعداد نفرات تا صبح و بجش عم ولو بود تو راهرو ،تا صبح آسایش و آرامش سایر مسافرین را به هم زدند.متاسفانه از مدیریت هتل هیج نظا رتی نبود .بطوریکه تا صبح ما نخاوبیدیم.

  مدیر سایت۱۴۰۲/۲/۵

سرکار خانم نوربخش عزیز از اینکه اقامت خوبی رو تجربه نکردید متأسف هستیم و امیدواریم که مدیریت هتل تلاش بیشتری در آسودگی اقامت مسافران داشته باشد

م ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خدمات دهی نسبت به کلاس و ستاره خیلی ضعیفه

  مدیر سایت۱۴۰۲/۱/۵

حسن سعیدی اقامت داشته ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

سلام اذیت شدیم

  مدیر سایت۱۴۰۲/۳/۳

سلام آقای سعیدی عزیز در صورت بروز هر مشکل در حین اقامتتون پشتیبانان رهی نو رو در جریان بگذارید تا در اسرع وقت در برطرف نمودن موانع راحتی سفر شما تا آنجا که در توان شون باشه اقدام لازم انجام میدهند

مهدی عبدالهی اقامت داشته ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

ساعت تحویل اتاق به مسافر و ساعت خروج مسافر از هتل بسیار نامناسبه و خیلی ها نا راضی هستن بخصوص ساعت تحویل اتاق به مسافر که ساعت ۱۵ هست

  مدیر سایت۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مهدی عبدالهی عزیز ساعت ورود و خروج مهمان برای تمامی هتل ها بر روی سایت درج شده و شما میتوانید قبل از اقدام به رزرو به طور کامل قوانین و نظرات هتل مندرج بر روی سایت را مطالعه فرمایید.

سارا پازکی ۱۴۰۱/۱۱/۷

سلام امروز ما سالن ایوان واقع در طبقه سوم اسپیناس پالاس مراسم ختم دعوت بودیم ومتاسفانه داخل کباب کوبیده استخوان ریز بود وباعت شد دندان من از وسط شکسته شود واصلا هم خانمی که مسول سالن بودن رفتار مناسبی نداشتن وخیییلی عا‌دی وریلکس گفتن دیگه تو اشپزخونه بوده ولی به نظر من هتل اسپیناس باید یک تفاوت با چلوکبابی عادی سطح شهر داشته باشه وبرخورد وپیگیری مسول سالن خیییلی بهتر وقشنگتر باشه واقعا جای تاسف عست

  مدیر سایت۱۴۰۱/۱۱/۱۰

خانم پازکی عزیز خیلی متأسف شدیم از این اتفاق اگر چه این مورد در ارتباط با خدمات شرکت ما نمیباشد و قابل پیگیری نیست اما ما مشکل پیش آمده رو به اطلاع هتل میرسانیم

آقای افشار اقامت داشته ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

درود با توجه به چندین ساله در اسپیناس پلاس اقامت میگیرم هر سال ضعیف تر میشه فقط پشتیبانی رهی نو تغییر نکرده و استاندارهای خود رو رعایت کرده اتاق واسه سه نفر گرفته بودم اتاق کوچک با تخته اضافه دادن سرویس اتاق واسه دو نفر میزاشتن واسه گرفتن یک حوله باید نیم ساعت صبر میکردی باتوجه به اینکه سرویس خودشان کم گذاشته بودن کلا مدیریت ضعیف بود

  مدیر سایت۱۴۰۱/۱۰/۲۰

آقای افشار عزیز این موارد با هتل پیگیری خواهد شد.

Selin ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

تحویل اتاق بدون هیچ همراهی یعنی ساک چمدون خودمون باید میبردیم فقط کارت هتلو دادن گفتن خوش اومدین حتی به خودشون زحمت ندادن اتاقو نشون بدن تهویه اتاق خیلی بد بود فصل زمستون نزدیک صبح اتاقا مثل یخچال سرد میشه حوله ها همینجوری توی حموم اویزون بود بدونه اینکه توی یه بسته پلاستیکی پلمپ باشه و واقعا بوی بدی هم از حوله ها و ملافه رو بالشتی میداد صبحونه بسیار ضعیف یعنی در حد یه هتل ۳ ستاره هم نبود اصلا تنوع نداشت و بی کیفیت بود کلا یه شب اقامت در این هتل ارزش اینهمه هزینه رو نداره

  مدیر سایت۱۴۰۱/۱۰/۲۰

Selin عزیز بسیار متاسفیم این موارد با هتل پیگیری خواهد شد.

مجتبی فدایی وش اقامت داشته ۱۴۰۱/۹/۱۹

سلام وقت بخیر در چند کلمه میشه گفت که پولی که برای'یک شب اقامت در این هتل میگیرن اصلا ارزش نداره من چند ساله مسافر این هتلم و هر باری که میرم میبینم افزایش قیمت زدن'در صورتی که هیچ تغییری در کیفیت هتل دیده نمیشه خدمات رستوران اسکای لانژ اوایل خیلی بهتر بود ولی الان از هر نظر فاجعه شده هم ازنظر کیفیت غذا هم قلیون پولی من طبقه ۱۳ اتاق ۱۳۰۹ بودم جالب بود شب من صدای اتاق بغلی رو خیلی واضح می‌شنیدم از همچین هتلی واقعا بعیده که متریال به این ضعیفی استفاده کرده

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۹

مجتبی فدایی وش عزیز این موارد با هتل پیگیری خواهد شد.

پریسا ۱۴۰۱/۷/۲۸

قسمت پذیرش رفتار خوب و مناسبی ندارند هیچ وقت! ار یک هتل ۵ ستاره بعیده این طرز برخورد .. این هتل رو پیشنهاد تمیکنم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۷

پریسا عزیز بابت اتفاق پیش آمده متاسفیم امیدواریم در اقامت بعدی شما در هتل زیبای پالاس تهران میزبان بهتری برای شما باشیم.

پریسا ۱۴۰۱/۷/۲۷

قسمت پذیرش رفتار خوبی نداشتند در حد افتضاح! این چندمین مورد است که شاهد این رفتار هستم طوری که دیگه هتل رو عوض کردم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

پریسا عزیز این مورد با هتل پیگیری خواهد شد.

بهرام بهمنی اقامت داشته ۱۴۰۱/۵/۲۹

هتل خیلی شلوغ افتضاح پذیرشی وجود نداره خودت باید بگردی اتاقتو‌ پیدا کنی اتاق ها هوای بد و خفه پنجره باز نمیشه و تهویه خیلی بد

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۵

بهرام ۱۴۰۱/۵/۲۲

مدیر محترم هتل اسپیناس پالاس من سئوال مجدد رو دوباره تکرار می کنم با چند خانواده هستیم که در نظر دارییم به تهران مسافرت کنیم و این برای ما مهم هست که امکانات بازی برای بچه باشه آیا هتل ۵ ستاره اسپیناس وساییل متنوع دارد شما ایمیل من رو دارید ،لطفاً اطلاعات لازم برای ما مهم هست چون تعداد ما زیاد هست و باید هماهنگی صورت بگیرد. با تشکر از مدیریت هتل.

بهرام ۱۴۰۱/۵/۱۸

آیا برای بچه ۲ ساله وسایل بازی و امکانات موجود هست ؟

آقای افشار اقامت داشته ۱۴۰۱/۴/۳۰

قسمت چکین پذیرش خیلی متاسفانه برخورد بعد وزشتی داشتن

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲

رهی نویی عزیز، ممنون از این که نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا مورد ذکر شده جهت فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، پیگیری خواهند شد.

مریم کبیری اقامت داشته ۱۴۰۱/۴/۳۰

قسمت پذیرش خوب نبودن بقیه قسمت ها عالی

آژانس مسافرتی آقای اتحاد(خانم میری) اقامت داشته ۱۴۰۱/۴/۲۴

سلام فقط وقتی یک خانواده ۵ نفر هستند هتل باید متوجه بشه پدر و مادر و فرزند باید اتاقهای در یک طبقه و کنار هم در اختیار بگذار د که متاسفانه این اتفاق نمی افتد لطفا گوشرد شود

مونا قجر زاده اقامت داشته ۱۴۰۱/۴/۱۲

همه چی عالی و تمیز بود امکانت کاملا عالی بود از همه نظر بهترین بودید

  مدیر سایت۱۴۰۱/۴/۱۳

رهی نویی عزیز، خیلی خوشحالیم که در فراهم کردن تجربه‌ای بیاد ماندنی در هتل اسپیناس پالاس تهران همراهتان بودیم. امیدواریم بتوانیم در سفرهای آینده نیز میزبان شما باشیم.

نگین ۱۴۰۱/۳/۲۶

رفتار کارکنان بسیار بد و نامحترم بود. داخل اتاق پیش دستی نبود اگه میخواستید واستون بشقاب خالی فقط بیارن باید صد و چهل هزار تومان پرداخت میکردی

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۰

نگین عزیز با پوزش از مشکل پیش آمده این مورد با هتل پیگیری خواهد شد.

ندا امینی اقامت داشته ۱۴۰۱/۳/۳

عالی

فاطمه جعفرزاده اقامت داشته ۱۴۰۱/۲/۳

عالی

فرزاد فلاحی اقامت داشته ۱۴۰۱/۲/۳

هیچ جایی برای بازی و سرگرمی کودکان نداشت

افشین ۱۴۰۱/۲/۱

افتضاح همه چی جز برخورد پرسنل روم سرویس

  مدیر سایت۱۴۰۱/۲/۵

رهی نویی عزیز،ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود و موارد ذکر شده پیگیری خواهند شد.

نازیلا عشقی اقامت داشته ۱۴۰۱/۱/۱۴

سلام لطفا ترتیبی دهید که در هنگام رزرواسیون بتوانیم سایز تخت رو مشخص کنیم. ممنون

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

عفت ۱۴۰۱/۱/۱۰

آیا مجموعه برای افرادی ک برای کنسرت می آیند پارکینگ دارد؟

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

عفت عزیز بله وجود دارد.

آژانس مسافرتی آقای اتحاد(خانم میری) اقامت داشته ۱۴۰۱/۱/۳

با سلام تمام هتلها عالی ولی کیفیت سرویس ترانسفر اسپیناس پالاس متاسفانه صفر و بدون پاسخگویی و این در شان یک هتل ۵ ستاره نیست

  مدیر سایت۱۴۰۱/۱/۶

رهی نویی عزیز،ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود و موارد دیگر بررسی خواهد شد.

پرویز شهریاری ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

دوست عزیز واقعا گران هتل جالبی است ولی گرانی بیداد میکند.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

رضا ۱۴۰۰/۱۱/۹

سلام. استقبال در هتل ضعیف. رستوران هتل بسیار گران و۳برابرقیمت واقعی. صحبانه ضعیف درحد هتل ۳ستاره. پذیرش ضعیف و بی حوصله.دمای اتاق ها مناسب نیست.مدیریت ضعیف با وجود بودن امکانات. ولی مزایای هتل سرویس خوب خانه داری نوبودن وسایل نسبت به سایر هتلهای۵ستاره تهران. برخورد خوب پرسنل در صبحانه.

سجاد ۱۴۰۰/۱۱/۵

با سلام ما فقط برای غذا رفتیم رستوران لاتون هم چی عالی بود مخصوصا موزیک با اجرای زنده ممنونم موفق و سربلند باشین

مهران جعفری اقامت داشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

با تشکر از رهی نو هتل اسپیناس نسبت به سال های گذشته خیلی شلوغ و بی نظم شده و کسانی که کارهای نظافت انجام میدن بسیار بی دقت و کم کار هستن

مینا ۱۴۰۰/۹/۲۴

5 شب در هتل اقامت داشتیم. خانه داری بسیار ضعیف و شارژ روزانه اتاق هرروز ناقص بود. تعدادی وسیله شخصی ما در اتاق ما جا مانده بود که بعد از اتمام اقامت در هتل پیدا شد و به دست ما رسید ولی متاسفانه همه وسایل کامل نبود و بعد از تماس با مسئول خانه داری هتل هیچ پیگیری و اقدامی انجام نشد. برخورد پرسنل ورودی هتل اصلا مناسب با سطح هتل نبود و بی ادبانه بود.

  مدیر سایت۱۴۰۰/۹/۲۵

ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

نگار ۱۴۰۰/۹/۱۹

هتل در حد دوستاره بود پرسنل فوق العاده خشن و بی ادب طبقه 19 اتاق گرفتیم بخاطر خفه بودن اتاق درخواست جابجایی دادیم با کلی دردسر طبقه چهار بالکن دار بهمون دادن فوق العاده کثیف بالکن مزخرف مشرف به بقیه اتاق ها توی اتاق بود بد میاد رستوران گرون خلاصه که در حد یه هتل دو یا سه ستاره بود

  مدیر سایت۱۴۰۰/۹/۲۰

ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

خانم فرهادی اقامت داشته ۱۴۰۰/۷/۲۸

درود لطفا به هتل انتقال بدهید که پاوربانک رو هم جز تجهیزات اتاق، قرار بدهند. امروزه خیلی واجب هستش.

  مدیر سایت۱۴۰۰/۸/۱

رهی نویی عزیز ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

فرهاد ۱۴۰۰/۷/۲۸

سلام برخورد پرسنل در حد هتل نبود، سرویس دهی ضعیف بود

  مدیر سایت۱۴۰۰/۸/۱

رهی نویی عزیز ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

میثم بیمقدار اقامت داشته ۱۴۰۰/۷/۲۴

سلام .منو صبحانه نسبت به هتل های پنج ستاره دیگه خیلی ضعیف بود .

  مدیر سایت۱۴۰۰/۷/۲۶

رهی نویی عزیز ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

سید سعید زاهد زاهدانی اقامت داشته ۱۴۰۰/۷/۱۷

اطاق دید نداشت. کُپ های چای و قهوه در اطاق شسته نمی شد. در هر روز به نحو مناسب قهوه و چای اطاق شارژ نمی شد، البته با اعتراض ما در شب آخر جبران شد. هتل دارای فضای سبز نبود.

  مدیر سایت۱۴۰۰/۷/۱۸

رهی نویی عزیز ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

فواد حنفی اقامت داشته ۱۴۰۰/۷/۱۴

سلام وضع دستشوی لابى افتضاح بود و کسانى که مسئول چکاب هستند خیلى با تندى با مشتریان صحبت مى کنند و نزدیک به یک ساعت وسایل هامون تو اتاق ماند تا بالاخره خودمون اقدام کردیم

  مدیر سایت۱۴۰۰/۷/۱۷

رهی نویی عزیز سلام. ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

حاج حسینی اقامت داشته ۱۴۰۰/۵/۶

امکانات وکیفیت اتاقمون اصلا خوب نبود کفش اتاق روم ودستشویی نداشت کف حموم و دستشوییش گود بود واب جمع شده بود کثیف بود و همینجور بو میداد و اتاق تهویه نداشت ما دیگه از این هتل استفاده نمیکنیم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۶

حاج حسینی عزیز در صورت بروز مشکلات مشابه تیم پشتیبانی رهی نو را در جریان قرار دهید تا در اسرع وقت پیگیری شود باتشکر.

Omidvar ۱۴۰۰/۴/۲۴

مبلمان داخل اتاق کثیف و شکسته است. سرویس بهداشتی خراب است و کاشی کف حمام شکسته است. وان حمام شکسته است. ملحفه ها بسیار کهنه و زبر هستند. حوله های حمام پوسیده و پاره شده اند. فرش روی زمین بسیار کثیف و سوخته است. اگر تماس بگیرید و چیزی مورد نیاز داشته باشید ، سرویس دهی حداقل 1 ساعت طول می کشد کارکنان درب ورودی هتل بسیار بی ادب هستند بدلیل رستوران طبقه 21 هرکسی به طبقات هتل و مسافرین دسترسی دارد .

  مدیر سایت۱۴۰۰/۸/۲۷

رهی نویی عزیز سلام. ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

omidvar ۱۴۰۰/۴/۲۴

The furniture inside the room is broken and damaged. The service is broken and the floor tiles of the bathroom are broken. The bathtub is broken. The sheets are very old and rough. Bath towels are rotten and torn The carpet on the floor is very dirty and burnt. If you call and have something needed, it will take at least 1 hour to be served The staff at the front door of the hotel are very rude

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

احمد نقابی اقامت داشته ۱۴۰۰/۴/۱۵

روم سرویس افتضاح بود

  مدیر سایت۱۴۰۰/۸/۲۷

رهی نویی عزیز ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل اسپیناس پالاس تهران با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

4722636192 ۱۴۰۰/۴/۱

افتضاح ترین هتل 5 ستاره تهران -فقط پول دور ریختن رفتن به این هتل- رفتار رسپشن اصلا مودبانه نیست. کف اتاق ها پر لک. صبحانه در حد هتل های سه ستاره هم نبود. به هیچ وجه توصیه نمی شه

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

نیلوفر نبی پور اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۲۸

هتل به شدت بی نظم و نظافتش در پایین ترین سطح بود ، فوق العاده گرون و پر هزینه در کل به هیچ وجه توصیه نمیکنم این هتل رو ، فقط یه هزینه اضافی پرداخت میشه اما هیچ خدماتی ندارن کیفیت غذاها بسیار پایین اما هزینه غذا به طور غیر عادی بالا بود ،

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

نیلوفر نبی پور اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۲۸

به نسبت هزینه ای که دریافت شد هتل فوق العاده بی نظم و بی کیفیتی بود ، نظافت زیر صفر و غذای فوق العاده بی کیفیت و بیش از حد گرون ، در کل هتلی پر هزینه و پر از ایراد ، به هیچ وجه توصیه نمیکنم این هتل رو

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

غلامرضا رسائی اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۲۵

تردد بسیار زیاد مراجعین کافی شاپ و رستوران عملا باعث ازدحام زیاد در آسانسورها و معطلی زیاد برای ساکنین و مسافرین هتل گردیده.متاسفانه صدای افراد اتاق های مجاور به وضوح شنیده میشود .رستوران به ظاهر خیلی مدرن طبقه ۲۱هتل با صدای گوش خراش موزیک و سرویس دهی نامناسب و غذاهایی که هیچ سنخیتی با قیمت و آوازه یک هتل ۵ستاره ندارد .

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

منا غفوری ۱۴۰۰/۳/۱۴

رفتار رسپشن غیر دوستانه و بی تفاوت ،اتاق ها اصلا در حد قیمت هتل نبود کف زمین اتاق ها جای لک بود،صبحانه به شدت افتضاح بوفه صبحانه عملا در حد هتل های سه ستاره بود

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۲۱

منا غفوری عزیز از تجربه اقامتی پیش آمده برای شما متاسفیم.امیدواریم در اقامت بعدی شما در هتل زیبای اسپیناس پالاس تهران میزبان بهتری برای شما باشیم.

سینا ۱۴۰۰/۳/۱۲

رضایت نداشتیم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۲۲

امیر ۱۴۰۰/۳/۱۲

من از رستوران لاتون خیلی راضی هستم، باید از پرسنل زحمتکش تشکر کرد، مخصوصا خانم تقی زاده که رفتار محترمانه و حرفه ای داشتند

  مدیر سایت۱۴۰۰/۳/۱۳

دوست عزیز رهی نو سلام، خیلی خرسندیم که از سفر و اقامتتون در هتل بینظیر اسپیناس پالاس نهایت رضایت رو داشتید. از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم

مهندس ۱۴۰۰/۳/۱۲

تبلیغات قشنگی داره اما متاسفانه خیلی معمولیه . الان من دارم صدای حرف زدن اتاق کناری رو میشنوم . غذا خیلی بی کیفیت خیلی گرون . میزبان ها مثل آدم آهنی بی احساس و سرد . اصلا پولتون رو هدر ندید . اون چیزی که رزرو میکنی با اونی که در اختیار میذارن خیلی فرق داره ...

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

مهندس عزیز بابت تجربه اقامتی پیش آمده متاسفیم . موارد ذکر شده با هتل پیگیری خواهد شد.

مهدی ابراهیمی منفرد اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۱۲

در مقایسه با بقیه هتل ها برخورد پرسنل مناسب اسم و رسم این هتل نبود ، همچنین قیمت اتاق ها نسبت به خدمات ارائه شده بسیار زیاد بود ، در رابطه با اتاق هم اتاق دبل رزرو شده بود که به علت پر بودن شب اول اتاق تویین به ما دادند و از همه بدتر اتاق گاردن بالکنی بود که ویو بسیار بدی و هیچ زیبایی در بالکن ان وجود نداشت.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

مهدی ابراهیمی منفرد عزیز از اتفاق پیش آمده پوزش میطلبیم . امیدواریم در سفر بعدی نیز همراه شما باشیم.

سینا فتاحی قاضی اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۱۰

در کل هتل خوبی نیست به هزاران نوع فقط دارا پول زمین و چشم انداز را از مسافران میگیره

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

سینا فتاحی قاضی اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۹

هتل اسپیناس خیلی خیلی مزخرفه فقط با پول مهمانان خارجی و مردم بدبخت ایران داره میچرخه ،هیچ مدیریتی نداره، خون مردم را توشیشه کردن و مثل مگس دارن میخورنش بابت اقامت هر روز یه قیمت میدن و دست به هرچی می‌زنی ۱۰ برابر قیمت داره‌

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

ناصر حسن زاده خباز اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۷

هتلی بسیار زیبا و مجللی بود...رفتار پرسنل بسیار محترمانه و عالی یود تنها ضعفی که من مشاهده کردم تاخیر در بخش خانه داری و تجهیز لوازم داخل اطاق بود که البته دلایل قانع کننده ای داشتند.

رضا نگهداری اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۷

سلام متاسفانه ملحفه که روی پتو بود لکه خیلی خیلی بزرگ داشت و بنده به شدت ناراحت شدم ولی درخواست تعویض اتاق را کردم که انجام شد

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۶

رضا نگهداری عزیز از مورد پیش آمده متاسفیم.

سینا کریمی مطلق اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۶

عالی بود حرف نداشت بهترین هستید

  مدیر سایت۱۴۰۰/۳/۶

رهی نویی عزیز، از حسن انتخاب و اعتما شما سپاسگزاریم. بسیار خرسندیم که اقامت دلپذیری را سپری نموده اید.

مرتضی حنیفه لو اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۴

مسافری که اولین بار میاد بیشتر راهنمایی کنید چطوری اتاقشو پیدا کنه چطوری اسانسورو راه اندازی کنه . خدمات بیشتری انجام بدین اعم از سیم شارژ موبایل . من اتاق بودم ٣ بار در اتاق من و باز کردن اولیش معلوم نشد کی باز کرد ٢ سری بد و بعد باز کردن معذرت خواهی کردن

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

مرتضی حنیفه لو عزیز از اتفاق پیش آمده متاسفیم امیدواریم در اقامت بعدی نیز همراهتان باشیم.

سارا امامی اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۲

در کل انتظاراتم از این هتل خیلی بیشتر بود و راضی نبودم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

سارا امامی عزیز امیدواریم در اقامت بعدی شما رضایت شما را جلب کنیم.

مهرداد رضائی اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۲

سرویس شارژ اتاق ها اهم از چای و کافه و آب ضعیف و خدمات کافی شاپ هتل بسیار بسیار بسیار ضعیف.. منو کامل نبود و بارها سفارش رو عوض میکردن و سرویس ها طولانی مدت به دست مشتری می‌رسد

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

ندا منظوری اقامت داشته ۱۴۰۰/۳/۱

خدمات صبحانه ضعیف و برخورد کارکنان رستوران لاتون خوب نبود.

  مدیر سایت۱۴۰۰/۳/۱

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس .جزو هتل های خوب منطقه هست و معمولا مسافرین از اقامت در این هتل رضایت کافی رو دارند، مطمئنا نظرات ریز بینانه ی شما در ارتقاء سطح کیفی به مسئولین هتل کمک می کند ممنونیم که با بیان جزئیات به ما و هتل ها کمک می کنید

نینا ۱۴۰۰/۲/۲۹

از خدمات ارائه شده در رستوران لاتون راضی ام با تشکر از خانم تقی زاده بابت مهمان نوازیشون و رفتار محترمشون❤

  مدیر سایت۱۴۰۰/۲/۲۹

رهی نویی عزیز سلام، خوشحالیم که ازخدمات رستوران لاتون و کارکنان حرفه ایی هتل اسپیناس پالاس نهایت رضایت رو داشتید از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

معصومه شاه حسینی ۱۴۰۰/۲/۲۸

باسلام خسته نباشید به مجموعه خوبه رستوران لاتون محیط تمیز و عالی وپرسنل زحمت کش پرسنل پذیرایی از مااقای سعید محمدی باادب و احترام و مرتب بودند خیلی ممنون ازتون توصیه میکنم حتما برید

  مدیر سایت۱۴۰۰/۲/۲۹

رهی نویی عزیز سلام، خوشحالیم که از خدمات رستوران و کارکنان حرفه ایی هتل اسپیناس پالاس نهایت رضایت رو داشتید از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم

عسگر اکبرپور ۱۴۰۰/۲/۲۸

با تشکر ویژه و‌مخصوص از سرکار خانم تقی راده کارمند محترم رستوران هتل اسپیناس (لاتون)که با خوشرویی و‌متانت از مهمانان عزیز پذیرا هستند

  مدیر سایت۱۴۰۰/۲/۲۹

رهی نویی عزیز سلام، خوشحالیم که از سفر و اقامتتون نهایت رضایت رو داشتید از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم

fateme ۱۴۰۰/۲/۲۸

حیف پولی که برای این هتل بی نظم و بی اهمیت داده بشه اصلا راضی نیستیم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۶

fateme عزیز لطفا با ذکر جزئیات بیشتر ما را در بهبود شرایط اقامتی یاری فرمایید.

iman ۱۴۰۰/۲/۲۸

ساعت خروج از هتل رو اعلام کردن دوازده و از ساعت یازده تماس میگیرن که باید بیاید بیرون اما متاسفانه ساعت ورود رو به ساعت ۳تغییر دادن اصلا راضی نیستیم و پیشنهاد نمیدیم ک این هتل رو برید هتل های مشابه از جمله هما و استقلال خیلی منظم تر و بهتر هستن و به مسافر احترام میذارن

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۶

iman عزیز ساعت تحویل اتاق به مهمان در هتل اسپیناس پالاس تهران ساعت 15 و ساعت تحویل اتاق مهمان به هتل ساعت 11 میباشد.

soheila ۱۴۰۰/۲/۲۸

ما از ساعت دوازده داخل هتل اومدیم و اعلام میکنن بخاطر کرونا ساعت سه اتاق تحویل میشه فوق العاده برخورد بد کارکنان بی نظمی عدم اهمیت به سلامت مسافران و اینکه اگر بخاطر کرونا اتاق تحویل نمیشه چرا همه داخل سالن جمع بشن کرونا داخل سالن با جمعیت بالا نیست؟؟؟

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۶

soheila عزیز ساعات چک این و چک اوت تمامی هتل ها در سایت قید شده است لطفا قبل از مراجعه و رزرو قطعی ساعات را چک بفرمایید باتشکر.

غزل مرادی ۱۴۰۰/۲/۲۵

بسیاااار ممنونم از کیفیت غذای عالی رستوران لاتون و پرسنل جناب آقای سعید محمدی و خانم زهرا شیر دل بسیاااار محترم بودن و خیلی زحمت کشیدن بسیااار عالی بود

  مدیر سایت۱۴۰۰/۲/۲۶

دوست عزیز رهی نو سلام، خیلی خرسندیم که از سفر و اقامتتون در هتل بینظیراسپیناس پالاس نهایت رضایت رو داشتید. از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم

متین شیخ محمدی اقامت داشته ۱۴۰۰/۲/۶

عالی خسته نباشید خدا قوت

  مدیر سایت۱۴۰۰/۲/۶

رهی نویی عزیز، از حسن انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم.

وحید جلالی اقامت داشته ۱۴۰۰/۱/۳۱

هتل خوبی بود ولی اتاق ما شدیدا بوی بدی داشت .

  مدیر سایت۱۴۰۰/۱/۳۱

رهی نویی عزیز سلام خوشحالیم که اقامت خوب و دلپذیری را داشتید. مطمئنا نظرات ریز بینانه ی شما در ارتقاء سطح کیفی به مسئولین هتل کمک می کند ممنونیم که با بیان جزئیات به ما و هتل ها کمک می کنید

دوست مند اقامت داشته ۱۴۰۰/۱/۲۱

واقعا این هتل بی امکانات و بی سر و سامان هست. یکی از مدیرهای داخلی که ما مشکل پیدا کردیم اصلا پیگیر نبود و حتی جواب نمیداد! از تجهیزات اولیه یک اتاق که گرمایش و سرمایش و تهویه مناسب هست متاسفانه وجود نداره و اتاق به شدت گرم و بدون هوا! نصف شب با زحمت رفتیم پنکه کرفتیم!!! واسه هتل پنج ستاره! پیش دستی و کارد و چنگال که هر هتلی توی اتاق برای مهمان میذاره وجود نداره و وقتژ درخواست میدی بابت هر کدوم شارژ اضافه میگیرن!! در کل افتشاح بود و من هیچ وقت دوباره این هتل انتخاب نمیکنم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۴

الهام قدیمی اقامت داشته ۱۴۰۰/۱/۱۴

سرویس بهداشتی اصلا تهویه نداره و توالت فرنگی اصلا قدرت مکش نداره و در حد افتضاحه !!!! خیلی سر و صدا توی راهرو زیاده و صدای دوش گرفتن و سیفون زدن اتاق های دیگه رو میتونی داخل اتاقت بشنوی متاسفانه ولی در کل هتل زیبایی هست و در جای خوبی ساخته شده

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

الهام قدیمی عزیز از موارد پیش آمده متاسفیم امیدواریم در اقامت بعدی شما در هتل زیبای اسپیناس پالاس تجربه بهتری برایتان به ارمغان آوریم.

علی ذبیحی نژاد اقامت داشته ۱۴۰۰/۱/۱۲

سلام بر خلاف تصور بنده از هتل اسپیناس که بهترین هتل فعلی در کشور میباشد کاملا در اشتباه بودم وضعف مدیریتی در هتل بیداد میکرد وبا توجه به اینکه در مدت اقامتم که قرار بود تا آخر هفته در هتل اقامت داشته باشم همان یک شب هم اضافه بود یعنی افراد داخل هتل ۹۰٪ کلاس اولی بودند وگیج میزدندوهیچکس پاسخگو نبود واصلا مدیر داخلی را بما معرفی نکردند ویکسری چیزهای دیگری بود که قابل عنوان کردن نیست شرم آور.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

علی ذبیحی نژاد عزیز این موارد با هتل حتما پیگیری خواهد شد.

علی منتظری اقامت داشته ۱۴۰۰/۱/۶

Sky lounge الویت رزرو باید با افرادی که اقامت دارند باشد

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۵

محمدحسین صادقی اقامت داشته ۱۴۰۰/۱/۴

سلام - بنظرم وقتی با این همه طمطراق میگن هتل اسپیناس پالاس برترین هتل ایران اولین اتفاق در ذهن ، مقایسه با هتل های پنج ستاره در خارج از کشور خواهد بود که حتی با هتلهای هم تراز در داخل ایران هم دارای ضعفهای بسیار هست بسیاری از استانداردها رعایت نشده و صرفأ نامی و در نهایت هزینه گزاف بابت اسم و اوازه ، حتی رعایت بهداشت بسیار تا بسیار ضعیف

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۳

محمدحسین صادقی عزیز بسیار ممنونیم که نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتید.

فرناز آگهیان اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

همه چیز عالی بود. تجربه بسیار خوب و خوشایندی بود. سپاس فقط فکر میکنم قیمت تاکسی بسیار گران و ناعادلانه بود.

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۲/۲۳

رهی نویی عزیز، از اینکه اقامت دلپذیری را سپری کرده اید، بسیار خرسندیم.

مریم ظهیرنژاد اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

برای نشستن روی تراس اسکای ، ما رو راه ندادن .گفتن که حتما باید شام سفارش بدیم .در صورتی که ما ساعت ۱۲ شب رفته بودیم . خیلی رفتارشون زشت بود . من چندبار این هتل اقامت داشتم .اینبار هم ب عشق اسکای لانچ اومدم اونجا ، خیلی دلخور شدم و فکر نکنم بخوام مجدد پالاس رزرو بگیرم.

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۲/۱۲

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس یکی از هتل های خوب هست و معمولا به دلیل خدمات خوب و پرسنل آموزش دیده مورد تحسین مسافرین قرار میگیرد مطمئنا نظرات ریز بینانه ی شما در ارتقاء سطح کیفی به مسئولین هتل کمک می کند ممنونیم که با بیان جزئیات به ما و هتل ها کمک می کنید.

ملیحه بخشایشی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

به نظرم این هتل در حد دو‌ ستاره شیراز بود .برخورد پذیرش و خدمات بسیار ضعیف...الان توی مسافرخونه ها هم یه بشقاب هست اینجا نبود تماس گرفتیم روم سرویس با برخورد خیلی بد گفتن ۴۰تومن باید پرداخت کنید تا براتون یه دونه بشقاب بیارم!!!! بحث هزینه را هم کنار بزاریم در کل حتی ده در صد از توقع من را برطرف نکرد.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۰

ملیحه بخشایشی عزیز از مشکل پیش آمده متاسفیم این مورد با هتل پیگیری خواهد شد.

شیما ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

به نظر من امکانات و رسیدگی در حد مسافر خونه های جنوب شهر بود واقعا افتضاح از غذا و کافی شاپ گرفته تا امکانات و برخورد کارکنان و پرسنل تو غذای من مو پیدا شد اولا که ۱ساعت طول کشید تا غذام رو عوض کنند دوما یه عذر خواهی حتی ازم نشد بابت اتفاقی که افتاده فقط قیمت ها الکی بالاست کاش کیفیت رو هم در حد قیمتها بالا میبردن من که واقعا اگه تو خیابون بمونم دیگه پام رو نمیزارم تو این هتل

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

خانم فلاطونی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دیوار اطاق ها بسیار نازک بود و صدا خیلی تو اطاق میامد

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۷

خانم فلاطونی عزیز لطفا در صورت مشاهده این موارد با تیم رهی نو در ارتباط باشید در صورت امکان در اسرع وقت اتاق شما تعویض گردد.باتشکر

فرهاد ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

سلام خیلی خیلی از دست مسئولین هتل ناراحتم چون دوست داشتم به خاطر کار شایانی که برای هتل کردم تشویق بشم ولی افسوس و صد افسوس

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۱/۲۹

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس جزو هتل های خوب منطقه هست، به همین علت ممنون میشیم مشکلات به وجود آمده رو جزئی تر مطرح کنید تا بتونیم موارد رو پیگیری کنیم.

آبتین آزادیان اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

سلام من قبل از اینکه جهت اقامت به این هتل بیام فکر میکردم خیلی خوب باشد ولی کاملا متاسف شدم پارچه مبل کثیف بود کنا اتاق دستمال کاغذی استفاده شده بود شیشه ها کثیف بود اگر دستمال میکشیدی دستمال سیاه می شد پرده ها خیلی بد نصب شده بود کمی عقب جلو میکردین از جا در می آمد درب شیشه ای حمام طوری نصب شده باد که اصلا به صورت بسته نمی ماند و خدش باز میشد چون شیب داشت موکت ها اتاق کثیف بود خلاصه در حد یک هتل ۳ ستاره می شود قبول کرد .

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

آبتین آزادیان عزیز در صورت وجود مشکل در خدمات اتاق لطفا تیم پشتیبانی رهی نو را مطلع سازید تا در اسرع وقت و در صورت امکان مرتفع گردد.باتشکر

جانا ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

بسیار معمولی ،تنوع صبحانه کم، بهداشت بخاطر شرایط کرونا صفر،اتاقها و لابی معمولی ،توی لابی مبل نبود که بتونی بشینی فقط یه تعدادی مبل بودش که گفتن مال کافی شاپ هست ، خلاصه هتل در حد سه ستاره

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۳

سمانه نجمه سرایی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

man az hame chi razi hastam vali az karmandai ke jelo dar vay miatam narazi

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۰

حمیدرضا شیخ محمد اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

اینترنت خیلی ضعیف طبقه ششم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۶

حمیدرضا شیخ محمد عزیز مشکلات شما پیرامون هتل اسپیناس پالاس پیگیری میشود. تمام تلاش خود در جهت ارتقا کیفیت خدمات انجام خواهیم داد.

آقای مصطفی زاده اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

خدمات واقعا صفر

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۰

آقای مصطفی زاده عزیز لطفا دلایل خود را بفرمایید.

مرضیه کلهر اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

افتضاح ترین هتلی که به عمرم رفتم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

مرضیه کلهر عزیز لطفا با ذکر جزئیات بیشتر ما را راهنمایی فرمایید با تشکر

نرگس احمدی ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

نقطه قوت: هتل لوکس و داشتن ویو خوب اما نقاط ضعف: نداشتن تهویه مناسب، بد بودن برخورد پرسنل پذیرش، وقتی اتاق رو تحویل دادن نه پرسنل پذیرش ونه هیچ کس دیگری مسافر رو راهنمایی نکرد و چمدان ها رو خودم به اتاق اوردم، گران بودن کافی و شاپ و رستوران، یخ درخواست کردم و هزینه ارسال یخ به اتاق ۴۰ هزار تومان بود که واقعا خنده داره در کل این اخرین بار بود که این هتل رو برای اقامت انتخاب میکردم چون نقاط ضعف بسیار و نقاط قوت کمی داشت

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۲

نرگس احمدی عزیز بسیار ممنونیم که نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتید.

مصطفی یاحقی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

عرض ادب وقت بخیر همه چی عالی فقط قیمت رستورانها خیلی بالا بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۱/۱۳

رهی نویی عزیزسلام، خوشحالیم که از سفر و اقامتتون نهایت رضایت رو دارید. ز اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

مژده احمدی لاریجانی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۹

هتل خوبیه ،همه چی عالی بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۱/۹

رهی نویی عزیز سلام خوشحالیم که اقامت خوب و دلپذیری را داشتید. از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

هیوا بایزیدی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۸

سلام و خسته نباشید بنده برای بار دوم مسافر هتل بودم‌ ولی بار دوم بین طبقات ۵ ال ۱۰ رو رزرو کرده بودم ولی متاسفانه پذیرش طبقه ۵ را به ما داد در حالی که میتواست طبقات بالاتر رو بده ممنون

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۱/۹

دوست عزیز رهی نو سلام، اگر شما هنگام رزرو در قسمت توضیحات خاص سایت، در خواست خود را اعلام کنید، کارشناسان رهی نو درخواست شما را به هتل انتقال داده و سعی میکنیم رضایت شما رو جلب کنیم.

جاسم اسماعیلی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۸

نوشیدی رستوان اسکای لانژ خوب نبود!(مو روی لیوان نوشیدنی بودش،حتی بعد از اینکه دوباره نوشیدنی آوردن باز هم نوشیدنی مو داخلش بود.

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۱/۹

دوست عزیز رهی نو سلام،هتل اسپیناس پالاس جزو هتل های خوب منطقه هست و گاها خطای انسانی باعث به وجود آمدن مشکلات ناگهانی نظیر این مورد می شود مطمئنا مسئولین هتل خوب پالاس مشکل رو مورد بررسی قرار می دهند تا حتی به صورت نادر مشکلات این چنینی به وجود نیاید، از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

خانم ابطحی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۱/۴

قسمت پذیرش رستوران شیفت شب فوق العاده بی ادب و برخورد خیلی بدی داشتن

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۰

خانم ابطحی عزیز از موارد پیش آمده متاسفیم . این موارد با هتل چک خواهد شد.

غریب زاده ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشکل اینترنت همچنان برقرار هستش

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۱/۱

رهی نو یی عزیز سلام، مشکل سرعت اینترنت در بسیاری از مواقع خارج از حیطه مدیریت هتل می باشد و مشکلات پیش آمده از این نوع را نمی توان پیش بینی کرد هر چند که شما به عنوان یک مسافر حق دریافت خدمات در بالاترین سطح کیفیت را دارید. از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

یعقوب غریب زاده ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سلام متاسفانه طی چندین بار اقامت در این هتل(الان هم ساکن هتل هستیم)مشکل وای فای همیشه برقرار بوده و هست...

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۶

یعقوب غریب زاده عزیز با توجه به زیرسازی اینترنت در سطح کشور تیم فنی هتل اسپیناس پالاس تهران تمام تلاش خود را در جهت بهبود سرعت اینترنت با توجه به تقاضای بالا میهمانان و استفاده تعداد بسیاری میهمانان از سیستم WI FI انجام میدهد.با تشکر از شما نظر خوب شما.

خانم خرمی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

خدمات واقعا ضعیف بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۲۹

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس تهران جزو هتل های خوب منطقه هست و معمولا مسافرین از اقامت در این هتل رضایت کافی رو دارند به همین علت ممنون میشیم مشکلات به وجود آمده رو جزئی تر مطرح کنید تا بتونیم موارد رو پیگیری کنیم

Seyed moosavi اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

کیفیت غذای رستوران فوق العاده پایین بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۲۷

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس یکی از هتل های خوب منطقه هست، نارضایتی شما از کیفیت غذا ما رو خیلی متعجب کرد، حتما به مراتب فوق اطلاع میدیم وممنون از شما که با رهی نو در میان گذاشتید امید داریم در سفر بعدی از اقامت و خدمات هتل رضایت کافی رو داشته باشید.

بهزاد عبداللهی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

عدم وجود نخ دندان در اتاق دریافت هزینه مینی بار اتاق برای چنین هتلی واقعا خجالت آور است

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۲۷

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس تهران، جزو هتل های خوب منطقه هست و طبق قانون هتل ها هزینه مینی بار جداگانه محاسبه میشه، ممنون میشیم مشکلات به وجود آمده رو جزئی تر مطرح کنید تا بتونیم موارد رو پیگیری کنیم از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

نوید افشاری ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

وااااااااااااااااااو عجب رستوران شیک و لوکسی دارد هتل .

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۱۶

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس تهران یکی از هتل های منحصر به فرد تهران محسوب میشه و معمولا به دلیل خدمات خوب و پرسنل آموزش دیده مورد تحسین مسافرین قرار میگیره از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

nader imani ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

برخلاف چیزی که شنیده بودم زیاد گرون نیست با این همه امکانات و خدمات لوکسی که میدهد . همه جای این هتل زیباست و همه ی پرسنل هتل هم زیبا هستند

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۱۶

دوست عزیز و محترم رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس تهران جزو هتل های خوب منطقه هست و معمولا مسافرین از اقامت در این هتل رضایت کافی رو دارند و ما خیلی خوشحالیم که اقامت خوب و دلپذیری را داشتید.

امیر حسین بهجت ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

این هتل انقدر ویژگی های خوب و مثبت دارد که نمیدونم کدام را بگویم از همه مهمتر رفتار مودبانه پذیرش هتل بود واقعا این هتل بهترین هتل ایران است .

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۱۶

دوست عزیز رهی نو سلام، خیلی خرسندیم که از سفر و اقامتتون در هتل بینظیر اسپیناس پالاس تهران نهایت رضایت رو داشتید، از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید سپاس گزاریم.

ش.م ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

هتل لوکس و گرونیه اما امکانات بالایی داره و برای مسافرت و اقامت یکی دو روزه خیلی خوبه. یه تجربه متفاوت و لاکچری.

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۱۵

دوست عزیز رهی نو سلام، خیلی خرسندیم که از سفر و اقامتتون در هتل بینظیر اسپیناس پالاس تهران نهایت رضایت رو داشتید.

بیت الله امامی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

با توجه به اینکه ۳ بار اتاق عوض کردیم اول دابل نبود دومی سیستم گرمایشیش خراب بود ۳بار تماس گرفتیم جواب ندادن یا اگه دادن الکی گفتن روشن میکنیم با اینکه کلا روشن نبود و خر اب بود فرداش سرما خوردیم بعدا اتاق عوض کردن

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

بیت الله امامی عزیز این موارد را با هتل چک میشود.

جعفر اقامسی تهرانی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

سلام من یک شب در هتل اقامت داشتم همه چی بدنبود بود فقط دوبار از من پول نفر اضافه دریافت شد. به خاطر کودک ٤ سالم /مینی بار رو استفاده کامل نکرده بودم به حسابم کامل نوشتند.من تو تمام هتل های اول شهرهای ایران تو بهترین اتاقاش بودم ولی از نظر تمیزی هتل عالی بود.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

جعفر اقامسی تهرانی عزیز کودک بالاس 3 سال در هتل پالاس تهران نفر کامل و بزرگسال حساب میشود.

فرزاد عبدالرشیدی اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

بدترین و افتضاح ترین هتلی که در تمام عمرتون میتونین تجربه کنین. رفتار بشدت غیر محترمانه و گستاخانه پذیرش ، بی ادبی و بی احترامی ، بی اهمیتی به ناراحت شدن مشتری و اقدام به خروج از هتل، عدم استرداد پول پرداختی بابت رزرواسیون هتل بابت چند شب که بدلیل این رفتار اقدام به ترک هتل نمودم؛ درمجموع بدترین هتلی که توی عمرم رفتم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

فرزاد عبدالرشیدی عزیز از مشکلات پیش آمده متاسفیم . امیدواریم که در اقامت بعدی شما همراهتان باشیم.

سپیده باقر دوست اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

من برای شب عروسیمون این هتل رو انتخاب کردیم انصافا بسیار شیک،تمیز،برخورد پرسنل خوب بود فقط بی نهایت گرم بود و اینکه با توجه به هزینه بالایی که داره انتظار نداشتم به خاطر چندتا رانی ... که تو یخچال بود هزینه خیلی زیادی رو بگیرن

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۰/۱۳

دوست عزیز رهی نو سلام، خیلی خرسندیم که از سفر و اقامتتون در هتل بینظیر اسپیناس پالاس نهایت رضایت رو داشتید. اگر با قسمت فنی هتل ( شماره 700) تماس میگرفتید حتما کمکتون میکردند.

قاسم ممیپور اقامت داشته ۱۳۹۹/۹/۲۶

واقعا هر دفعه کیفیتش از دفعه قبل بدتر میشه . حیف حیف

  مدیر سایت۱۳۹۹/۹/۲۶

دوست عزیز رهی نو سلام، هتل اسپیناس پالاس تهران جزو هتل های خوب منطقه هست، به همین علت ممنون میشیم مشکلات به وجود آمده رو جزئی تر مطرح کنید تا بتونیم موارد رو پیگیری کنیم.

سروش موئینی اقامت داشته ۱۳۹۹/۹/۲۵

خدمات رستوران گران و آیتم های منو ناقص بود. مثلا کیفیت استیک اصلا در حد قسمت نبود. یا در دسرها، اصلا کیک و براونی و ... نبود. ما تخت دابل خواسته بودیم اما اتاق دو تخت یکنفره داشت. آسانسور هم در چند بار مراجعه ما، ایراد داشت. با توجه به تعدد مهمانان و اتاقها، امکان مراجعه به رستوران هتل، برای غیرمهمانان، قابل تجدید نظر است

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۷

هادی دهقانی اقامت داشته ۱۳۹۹/۹/۱۹

از امکانات و تجهزیات اتاق اصلا راضی نبودیم به خصوص اینکه دمای اتاق قابل تغییر نبود و اتاق پنجره ی بازشو نداشت

  مدیر سایت۱۳۹۹/۹/۲۰

دوست عزیز رهی نو، سلام از اینکه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید از شما ممنونیم.

مهدی یارعلی اقامت داشته ۱۳۹۹/۸/۲۹

با سلام خدمت مسافرین عزیز بنده ب مدت ۲شب در این هتل اقامت داشتم ک متاسفانه از دید بنده این هتل فقط بزرگ میباشد و ب اندازه ی مسافر خونه هم کیفیت و خدمات نمیدهند

  مدیر سایت۱۳۹۹/۹/۳

سلام دوست هی نویی عزیز از اینکه نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید سپاسگذاریم.

لیلا حسینی پناه اقامت داشته ۱۳۹۹/۸/۲۲

سلام برخورد کارکنان پذیرش واقعا به دور از صبر و حوصله و ادب بود اتاق با جارو نظافت نشده بود بعد از ورود به اتاق با خانه داری تماس گرفتم و آمدند اتاق را جارو کردند

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۶

لیلا حسینی پناه عزیز امیدواریم در تجربه اقامت بعدی شما در هتل پالاس تهران میزبان بهتری برای شما باشیم. ممنونیم که نظر خود را با ما به اشتراک گذاشتید.

محسن بنده خدا اقامت داشته ۱۳۹۹/۸/۱۷

فقط کارمندان پذیرش از نظر جوابدهی ضعیف بودند

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۶

محسن بنده خدا عزیز امیدواریم در اقامت بعدی شما میزبان بهتری در هتل اسپیناس پالاس تهران باشیم .

مجتبی فدایی وش اقامت داشته ۱۳۹۹/۸/۱۴

کمد های لباس و جا کفشی تمیز نبود وان حمام متاسفانه تمیز نبود و ساعت تحویل اتاق به مسافر اصلا مناسب نیست کسی که صبح میرسه هتل باید منتظر بمونه تا ساعت سه که اتاق تحویل بدن بهش یا نصف هزینه اتاق رو پرداخت کنه تا اتاق رو زودتر تحویل بدن بهش این قانون رو من هیچ کشوری دیگه ای ندیدم ود در اخر توصیه میگنم ته چین ماهیچه رو اصلا امتحان نکنید بعد یه ساعت غذا اوردن گذاشتن جلو فقط از دور ظاهر غذا خوب بود ولی در اصل ته چین سوخته گذاشتن جلو این هتل به نظارت خیلی بیشتری احتیاج داره

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۶

مجتبی فدایی وش عزیز این قانون در تمامی کشور ها اعمال میگردد.

زینب اسدی اقامت داشته ۱۳۹۹/۸/۱۰

متاسفانه سرویش بهداشتی تمیز نبود وپس از ورود وبه درخواست بنده تمیز شد

  مدیر سایت۱۳۹۹/۸/۱۴

سلام از اینکه نظرتون رو باما به اشتراک گذاشتید سپاسگزاریم

فروغ ۱۳۹۹/۸/۴

هتل زیبا اما رفتار کارکنان افتضاح و بی ادب. کارکنان این هتل انگار که دارن توی کافه ی پایین شهر کار میکنن از نحوه ی برخورد ... حیف پول . واقعا پشیمونم که پام رو گزاشتم توی این هتل .

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

فروغ عزیز این مورد حتما پیگیری میشود.

خانم میرزاده اقامت داشته ۱۳۹۹/۷/۲۶

سلام هتل بسیار خوبی بود تنها مشکل انترنت بود که انتظار داشتم هتل به لوکسی چرا نت در اتاقها نبود وداخل لابی هم نت بسیار ضعیف بود دوکلمه مسافر با مترجمش میخواست گفتگو کند نت قطع ووصل میشد بقیه موار خیلی خوب بود .

  مدیر سایت۱۳۹۹/۷/۲۷

سلام و روز خوش رهی نویی عزیز مشکل اینترنت هتل به صورت مقطعی به وجود آمده و پیگیری های لازم برای رفع مشکل انجام میشه

پریسا بادمهره اقامت داشته ۱۳۹۹/۷/۲۱

همه چیز عالی بود فقط اینترنت خیلی ضعیف بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۷/۲۳

سلام رهی نویی عزیز ممنون از نظر شما، حتما پیگیری میکنیم تا مورد اینترنت ضعیف هم رفع گردد.

کریم جمالی اقامت داشته ۱۳۹۹/۷/۱۶

مدیریت ضعیف وبی احترامی به مشتری

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۱۶

کریم جمالی عزیز لطفا جزئیات بیشتر ذکر بفرمایید تا موارد ذکر شده پیگیری شود.باتشکر

امیر رضائی اقامت داشته ۱۳۹۹/۷/۱۶

در هتل ۵ ستاره ای که سیستم گرمایشی اش هنوز راه نیوفتاده و به مسافران اتاق میده و توجهی هم به درخواست مسافرش جهت تقاضای سیستم گرمایشی نمیکنه ۱ ستاره هم ارزش نداره . درصورتیکه ما میتونستیم در یک مسافرخانه با یک بخاری گازی راحت تر بخوابیم.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۲۲

امیر رضائی سیستم سرمایش و گرمایش هتل با توجه به شرایط آب و هوایی در سریعترین حالت ممکن راه اندازی میشود.از تجربه پیش آمده متاسفیم.

مازیار ۱۳۹۹/۷/۱۳

با سلام و تشکر۰من سال قبل از اینجا استفاده کردم و خیلی عالی بود ولی در چند روز گذشته که اینجا اقامت داشتم اصلا همه چی تغییر کرده بود از پذیرش که فقط یک نفر جوابگو بود و باید نیم ساعت معطل میشدی تا جوابت رو بدن و دوم اینکه هیچ کس نبود که کمک کنه اتاقت رو نشونت بده و وسایلت رو بیاره ۰اتاق ها هم اصلا تمیز نبود و قیمتها هم نسبت به امکانات اصلا مناسب نبود ۰در کل فکر میکنم هر چقدر معروف تر میشه و شلوغتر کیفیت به جای بهتر بودن کمتر میشه و قیمت ها بیشتر

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۳

مازیار عزیز بابت تجربه اقامتی که برای شما پیش آمده بسیار متاسفیم.امیدواریم در اقامت بعدی شما در هتل زیبای اسپیناس پالاس میزبان بهتری باشیم.

مازیار پروین روح اقامت داشته ۱۳۹۹/۷/۱۳

سال قبل از اینجا استفاده کرده بودم خیلی خوب بود ولی امسال با یه مقدار شلوغی هتل، پذیرش با تعداد خیلی کم کارمندان برای گرفتن اتاق یا یک سوال مدت طولانی رو باید وقت میزاشتی ۰مشکل دوم این بود که دیگه کسی نبود که راهنماییتون کنه به اتاقتون یا وسایلاتون رو بیاره به اتاق ۰اینهارو چون انتظار از بهترین هتل ایران هست رو میگم ۰و در کل برای تمیزی اتاها هم انتظار خیلی بیشتری از اینجا با توجه به مقدار پولی که خرج میکنی رو داری۰امیدوارم امکانات با توجه به گران شدن روزانه بهتر بشه نه کمتر

  مدیر سایت۱۳۹۹/۷/۱۴

رهی نویی عزیز باعث افتخار ماست که تجربیات شمارو از اقامت در یک هتل خوب ایرانی بشنویم امیدواریم هتل اسپیناس پالاس با رفع این مسائل کوچک مثل همیشه به عنوان یک هتل 5 ستاره ی درجه یک بدرخشد

فرشته وهابزاده اقامت داشته ۱۳۹۹/۶/۲۴

همسرم از امریکا امده بود خواستم این هتل رو معرفی کنم که قرارهاشو اینجا بذاره متاسفانه نا امید کننده بود اتاق کثیف بود همه جا خاک داشت و کف دستشویی چسبناک بود

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۷

فرشته وهابزاده عزیز موارد ذکر شده حتما با هتل پیگیری خواهد شد . از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک میگذارید متشکریم .

1212 ۱۳۹۹/۶/۲۲

سلام هتل با وجود ظاهری لوکس،رسیدگی خیلی کم و کارمندان بسیار ضعیفی داره جدا از کیفیت پایین غذا و کمبود لوازم داخل اتاق برخورد کارمندان پذیرش و رسپشن خیلی بد و بی ادبانه بود مطمئنن دفعه بعد این هتل رو جز انتخابام قرار نمیدم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۷

1212 کاربر گرامی رهی نو امیدواریم با مرتفع گشتن مشکلات ذکر شده بار دیگر در هتل زیبای اسپیناس پالاس تهران پذیرای شما باشیم.

تاجیک ۱۳۹۹/۶/۲۲

سلام اصلا 5 ستاره نبودچون از موقع ورود چمدونها رو تحویل از درب ورودی نگرفتند وبرخورد پرسنل خصوصا پرسنل پذیرش بسیار بد و بی اعصاب بودند و با بی احترامی جواب میدادند و کیفیت غذلی رستوران بسیار بد و گران در غذای من مو پیدا شد و کاملا نپخته که حتی پرسنل هم تایید کردند و عدم هماهنگی شیفتهای پرسنل با یکدیگر و نداشتن اطلاعات در مورد اتاقها و تمیزکاری بسیار ضعیف اتاقها و عدم شارژ حوله و تشکیلات سرویس بهداشتی و خشکشویی کاملا بی نظم و عصبانی . در کل به هیچ وجه دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنم .

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۲۲

تاجیک عزیز از تجربه اقامتی پیش آمده بسیار متاسفیم.امیدواریم با بهبود شرایط اقامتی بار دیگر میزبان شما در هتل زیبای اسپیناس پالاس باشیم.

Zahra ۱۳۹۹/۶/۲۰

سلام بنده یک شب اقامت داشتم، هتل درحد هتل ۵ستاره نبود. دکوراسیون داخل اناق از هتلهای سه ستاره هم سطح پایینتری داشت. اتاق تمیز نبودوهمه جا گردوخاک روی وسایل نشسته بود،جعبه دستمال کاغذی خالی بود بااینکه سه ساعت جهت چکینگ اتاق منتطرموندیم.پرتکلهای بهداشتی رعایت نمیشد.راهنماایی برای اتاقهاوجودنداره. تنهانقطه مثبت صبحانه بود.امیدوارم بهبود پیداکنه.

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۷

Zahra عزیز کاربر گرامی رهی نو قطعا به اشتراک گذاری نظرات کمک بزرگی به بهبود تجربه اقامتی خواهد کرد.سپاسگزاریم.

سید حسن نظام زاده اقامت داشته ۱۳۹۹/۶/۱۱

با سلام کیفیت و تنوع صبحانه بسیار عالی بود ولی کیفیت غذای رستوران بسیار ضعیف و قیمت بالا بوده است

  مدیر سایت۱۳۹۹/۶/۱۱

با سلام و احترام امیدواریم از اقامتتون لذت کافی رو برده باشید

اشرف زاده ۱۳۹۹/۶/۱۰

1 رفتار نامناسب کیفت غذا افتضاح نداشتن نیروی کامل

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۷

اشرف زاده عزیز کاربر گرامی رهی نو امیدواریم در تجربه اقامت بعدی شما در هتل اسپیناس پالاس مشکلات ذکر شده مرتفع گردند.

مقداد ناصری اقامت داشته ۱۳۹۹/۶/۸

در کل اقامت خوبی داشتیم فقط ‌پرسنل نگهبان جلوی هتل تبعیض قائل میشدند...

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۶

مقداد ناصری عزیز کاربر گرامی رهی نو از احساس ایجاد شده در طول اقامت شما پوزش میطلبیم . امیدوارم در اقامت بعدی شما در هتل اسپیناس پالاس تهران تجربه خوبی را برای شما رقم بزنیم .

سمیه صیادی اقامت داشته ۱۳۹۹/۶/۸

تهویه اتاقها مشکل داشت چون مهمانهای اتاق بغلی ما نیمه شب سیگار میکشیدن و بوی سیگارشون توی اتاق ما پرشده بود و متاسفانه نتونستیم بخوابیم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۶

سمیه صیادی عزیز کاربر گرامی رهی نو اتاق های طبقات 4 و 5 و اتاق های دارای بالکن در هتل اسپیناس پالاس اتاق های SMOLKE-FREE هستند . شما در زمان پذیرش میتونید درخواست اتاق در طبقات NON-SMOKE بکنید و از پیش آمدن این مشکل جلوگیری بفرمایید.

علی ۱۳۹۹/۵/۳۱

1 کارمندان بی ادب خدمات دهی زیر صفر از ۲ شب تا این لحظه یه لقمه نون پنیر هم پیدا نگردیم بخوریم هیچ کدام از توضیحات اتاق درست نیست اصلا به این هتل نرید پولتونو دور نریزید تو تهران خیلی از هتل های ۴ ستاره خدمات خیلی بهتری ارائه می دن شما فقط پول برای دکورو نکای ساختمان می دین

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۶

علی عزیز لطفا دقیق تر بفرمایید که کدام توضیحات سایت با واقعیت مغایرت داشت تا در اسرع وقت اصلاح گردد.

Rox ۱۳۹۹/۵/۱۵

متاسفانه هتل در حد هتل ۵ ستاره نبود من سه شب اقامت داشتم از روزی که اتاق رو تحویل گرفتم یه هسته هلوی خشک شده رو زمین بود و با اینکه دوبار اومدن برای نظافت بازم معلوم بود از سر باز کردن تو دسشویی مایع دستشویی نبود و اینکه یه هییت از عراق اومدن لابی رو هتل بقدری امنیتی شده بود و رفتارا بد بود که آدم میترسید و چون مهمون مهم داشتن دیگه خودم باید میرفتم پارکینگ و ماشینم رو میاوردم در کل این مسئله ما نبود که مهمون سیاسی داشتن من که راضی نبودم

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۱۹

سلام و روز خوش، ما در رهی نو سپاسگذاریم که مشکلات به وجود آمده در هتل ها رو باهامون در میون می زارید و مطمئن باشید که حتما پیگیری های لازم انجام خواهد شد

پرویز داداشپور ۱۳۹۹/۵/۸

آیا از این سایت باید رزرو کنیم؟

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۱۱

رهی نویی عزیز سلام ، بله اگر با شماره 74828 تماس بگیرید همکاران درخدمتتون هستن

ابراهیم حب علی اقامت داشته ۱۳۹۹/۵/۶

سرویس دهی رستوران اکاتلانژ ضعیف بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۷

سلام ، ممنون میشیم مشکلات موجود رو کمی جزئی تر بفرمایید تا برای رفع مشکلات پیگیری های لازم رو انجام بدیم

فاطمه ۱۳۹۹/۵/۳

سلام وقت بخیر،نقاط مثبت هتل برخورد خوب کارکنان بود ولی تا دلتون بخاد نقاط منفی داره اتاق کثیف تحویل دادن وقتی وان رو شستم رنگ آبش کدر بود صبحانه که خوردیم سیم ظرفشویی تو املتش بود لیوان کثیف بود رستوران تو لابی هم همینطور خلاصه نسبت به قیمتش نمی ارزه

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۴

رهی نویی عزیز سلام ، ممنونیم که مشکلات رو با ما درمیون گذاشتید درمورد تک تک موارد با هتل صحبت شد تا در آینده دیگه شاهدشون نباشیم .

جواد راهبر اقامت داشته ۱۳۹۹/۵/۳

از نظر بنده اصلا در حد اندازه هتل ۵ ستاره نیست

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۴

سلام، خیلی متاسفم هستیم که رضایتتون به طور کامل جلب نشده و ممنون میشیم در ارتباط با مشکلات موجود جزئی تر باهامون صحبت کنید تا بتونیم از مدیران هتل پیگیری کنیم .ما همیشه آماده هستیم تا شما رو در انتخاب هتل مناسب همراهی کنیم

فائقه تاجیک اقامت داشته ۱۳۹۹/۴/۲۸

با توجه به شرایط کرونا تمامی موارد بهداشتی رعایت شده بود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۴

سلام ، سلامتی شما برای ما و هتل ها خیلی مهمه و خوشبختانه هتل اسپیناس تهران جزو هتل هایی هست که از زمان اپیدمی این بیماری همه ی تلاش خودش رو برای حفظ سلامتی مسافرین انجام میده

  مدیر سایت۱۳۹۹/۴/۲۹

با تشکر از ثبت نظر شما دوست عزیز.

علی روان اقامت داشته ۱۳۹۹/۴/۲۷

ضمن عرض سلام سیستم تهویه دستشویی وحمام بسیاربدبود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۵/۴

سلام . به خاطر این مشکل واقعا متاسفیم هر چند گاها ناخواسته مشکلات مقطعی در سیستم های تهویه به وجود میاد اما حتما پیگیری های لازم رو برای حل مسئله انجام میدیم و نتیجه رو بهتون اعلام می کنیم

نرگس شهبازی اقامت داشته ۱۳۹۹/۴/۲۵

صدای اتاق مجاورکاملا شنیده می شد

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۷

مهوش ۱۳۹۹/۴/۲۳

سلام خسته نباشین واسه فردا پذیرش مسافر دارید و این که من ۱ مهمون خیلی مهم دارم میخواستم ببینم پذیرایی صبحونه سلفه .

  مدیر سایت۱۳۹۹/۴/۲۵

سلام لطفا درخواست رزرو خود را با شماره تماس 74828 با کارشناسان ما در میان بگذارید

حسین مهاجرنیا اقامت داشته ۱۳۹۹/۳/۲۸

عدم توجه به درخواست توسط واحد خانه داری که شاید از شلوغی کارشون باشه و همینطور تذکریکی از کارکنان در لابی به مهمان که زیبنده این هتل زیبا و خوب و کارکنان بسیار خوبشان نبود

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۵

جناب حسین مهاجرنیا عزیز بسیار ممنونیم که نظر خود را با تیم هی نو به اشتراک گذاشتید. امیدواریم در تجربه های بعدی شما از هتل اسپیناس پالاس لحظات خوشی برای شما رقم بخوره .

حامد خدابنده اقامت داشته ۱۳۹۹/۲/۱۸

باسلام وخسته نباشید فقط نظافت اتاق ومخصوصا موکت اصلا درحد این هتل نبود

  مدیر سایت۱۳۹۹/۲/۲۰

مسافر عزیز با سلام. ممنونیم که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. حتما به مدیریت هتل انتقال خواهیم داد تا بررسی کنند.

علیرضا ۱۳۹۸/۱۱/۳

خوب نبود زیاد لذت نبردم

  مدیر سایت۱۳۹۸/۱۱/۵

با سلام. کاش دقیق‌تر می‌نوشتید که چه مشکلی وجود داشته تا ما بتونیم به هتل انتقال بدیم و حلش کنیم. ممنون از ثبت نظرتون.

شیما ۱۳۹۸/۱۰/۷

باسلام خواستم از مهماندار تالار طبقه 2 خانم سمیه زینالی تشکر کنم.. بسیار مهماندار خوب و قابلی بودن. امیدوارم استفاده بهتر بشه ازین پرسنل

  مدیر سایت۱۳۹۸/۱۰/۱۵

درود بر شما. خیلی خوشحالیم که راضی بودید از خدمات‌رسانی هتل. ما به خود هتل هم گفتیم نظر شما رو :) ممنون بابت انرژی مثبتتون!

مریم ۱۳۹۸/۱۰/۴

سلام چند روزه سرعت سایتتون خیلی عالی شده ممنون که اهمیت میدید

  مدیر سایت۱۳۹۸/۱۰/۵

سلام ممنون از شما که بهمون انرژی مثبت می‌دید! :)

محمد اکرمی ۱۳۹۸/۱۰/۳

کافی شاپ جدا دارد یعنی می شود افراداز بیرون فقط برای سرو قهوه یا آبمیوه وارد کافی شاپ هتل بشوند؟

  مدیر سایت۱۳۹۸/۱۰/۴

با سلام بله. هیچ مانعی نداره. البته بهتره قبلش با هتل تماس بگیرید و میز رزرو کنید.

alia ۱۳۹۸/۹/۷

هتل خوبی نیست

  مدیر سایت۱۳۹۸/۹/۷

سلام مرسی که نظرتون رو گفتید. اما کاش دقیق‌تر بفرمایید اشکال کجا بوده تا براش راه حل پیدا کنیم و باعث بهتر شدن مجموعه بشه.

مهران ۱۳۹۸/۸/۲۸

سلام برای روز عروسی ام نیاز دارم یکی دو ساعت عروس با ساقدوشاش وارد هتل بشن برای کلیپ آماده شدن میخواستم ببینم امکانش هست

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۱۶

سیرجان ۱۳۹۸/۷/۴

نهار سفارش داده شده کاملا اشتباه تحویل شد

  مدیر سایت۱۳۹۸/۷/۱۴

با سلام بسیار متاسفیم از اشتباه پیش آمده. حتما با مسئولین هتل مطرح می‌کنیم.

غلامرضاباغشنى ۱۳۹۸/۶/۱۰

کترى اتاق خراب فنجان کثیف دمپایى روفرشى نبودپس ازتحویل اتاق توسط مهمان داخل دستشویى کنترل نشده بود تعدادى از وسایل داخل مقواها کسر بود وچنانچه شرکت طرف قرار دادبه محض دریافت وجه به هتل اطلاع بده خیال مهمان راحتر میشه چون دیر به هتل اطلاع میدن

  مدیر سایت۱۳۹۸/۷/۱۴

با سلام متاسفیم به خاطر مشکلات پیش آمده. به مدیریت هتل ارجاع داده خواهد شد. ما به محض انجام مراحل رزرو به هتل اطلاع میدهیم. اما گاهی به دلایل مختلف ممکن است این کار زمان بیشتری ببرد. به هرحال امیدواریم بتوانیم در رزروهای آینده جبران کنیم.

نور السادات هاشمی شاهرودی ۱۳۹۸/۵/۹

رستوران ها در حد هتل هاى ٥ ستاره نیست

  مدیر سایت۱۳۹۸/۵/۱۰

با سلام سپاس به خاطر ارسال نظرتون به مدیریت هتل اطلاع داده خواهد شد.

سحر لطفی ۱۳۹۸/۳/۱۳

خیلی لوکس و زیباست، من برای دکوراسیون خونه ام واقعا از اتاق و رستورانش ایده گرفتم، رنگ بندی و دکوراسیونش واقعا عالی بود.برخورد پرسنل اش هم خلی حرفه ای هست فقط ابتدای رزرو چون رزرو ما حضوری بود تا انتخاب و دریافت اطلاعات کل و چک این خانواده را منتظر نگه داشتند که میشد تنها یک نفر این کار را انجام بده

  مدیر سایت۱۳۹۸/۹/۲

سلام وقتتون بخیر. ممنون که نظرتون رو برای ما ارسال کردید. رزروهاتون رو آنلاین از سایت رهی نو بگیرید تا این مشکلات دیگه پیش نیاد و اصلاً منتظر نمونید ;)

بهرام زند ۱۳۹۸/۳/۸

قیمت رزرو هتل اسپیناس در سایت شما کمی پایین تر هست آیا تفاوتی در خدمات وجود داره؟

  مدیر سایت۱۳۹۸/۴/۱۱

سلام خیر هیچ تفاوتی در رائه خدمات وجود نداره، این تفاوت به دلیل نوع قراردادی هست که با آژانس‌های مختلف دارند.

پارسا ۱۳۹۷/۸/۳۰

واقعا احساس کردم توی یه هتل 5 ستاره و بین المللی ام.برخورد کارکنان بسیار حرفه ایی بود

غلامرضا مودت ۱۳۹۷/۸/۳۰

تجملاتی و عالی.دوتا کلمه ایی برای این هتل مناسب بود

فاطمه جعفر آبادی ۱۳۹۷/۷/۷

ساعت صبحانه اش دیر هست ولی صبحانه خوب و قابل قبولی داشت از برخورد کارکنان هتل هم راضی بودم

مهسا کریمی ۱۳۹۷/۷/۷

هتل بسیار عالی با برخورد عالی و مهمان نوازی خوب کارکنان

رها زمانی ۱۳۹۷/۷/۵

خیلی خوب بود وخصوصا برخورد پذیرش و کارکنان هتل, نظافت و ارائه خدمات

کرم پور ۱۳۹۷/۷/۵

ظاهر لوکسش خیلی به چشم میاد. اما اتاق‌های معمولیش به نسبت قیمتش ساده‌ هستن. خیلی تمیزه، مجموعه ورزشیش به اون صورت خفن نیست اما ویوی خوبی داره و کارکنانش خیلی خوش برخوردند.

abedi ۱۳۹۷/۷/۵

هتل خیلی خوبیه

محمد پیروزمهر ۱۳۹۷/۴/۹

بسیار خوب

مریم جعفری ۱۳۹۷/۳/۲۸

بسیار عالی

نمایش بیشتر

سوالات متداول شما درمورد رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران دارای امکانات رفاهی فراوانی مانند رستوران‌های فرانسوی، تایلندی، مدیترانه‌ای، کافی شاپ، موزیک زنده، فروشگاه‌ها‌، فضای ورزشی‌، سالن بولینگ و گالری‌ها، تلفن، اینترنت پرسرعت بی سیم و دسترسی به شبکه‌های خبری ماهواره‌ای، استفاده از سیستم تهویه مطبوع مرکزی و مدرن است.
نظافت بسیار بالای اتاق‌ها- تکمیل بودن تمامی شرایط رفاهی و تفریحی -دسترسی‌های محلی هتل- دارا بودن بهترین مراکز خرید- هوای مطبوع و خوش آب و هوای این هتل به دلیل دوری از شلوغی و هوای مرکز تهران
این هتل در شهر تهران، سعادت‌آباد، میدان بهرود، خیابان ۳۳، شماره ۲۱ واقع شده است ،دسترسی هتل به‌ طور مستقیم از بزرگراه یادگار‌ امام و از طریق جاده اختصاصی امکان پذیر است . این هتل به مکان های دیدنی مانند بوستان پرواز ، پارک ژوراسیک، برج میلاد و نمایشگاه بین‌المللی تهران نزدیک است.
رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران را می‌توانید در رهی نو با بیشترین تخفیف و به راحتی بصورت آنلاین انجام دهید. ضمن اینکه رهی نو کنسلی و استرداد آنی با کارمزد صفر را به مشتریان ارائه می‌دهد.
این هتل در شهر تهران، سعادت‌آباد، میدان بهرود، خیابان ۳۳، شماره ۲۱ قرار دارد.
این هتل با امکانات بی‌نظیر و معماری خاص خود، یکی از هتل‌های 5 ستاره شهر تهران شناخته می‌شود.
این هتل دارای اتاق‌ها و سوئیت‌های مختلفی بوده و برای افرادی که به‌تنهایی سفر می‌کنند، خانواده‌ها، سوئیت‌های مخصوص مراسم خاص همچون عروسی، ماه‌عسل و... مناسب است.
زمان تحویل گرفتن اتاق در این هتل ساعت 15:00 عصر و زمان تحویل دادن اتاق، ساعت 11:00 ظهر روز بعد است. در صورتی که قصد دارید یک اتاق را از ساعت 7:00 صبح تا 14:00 ظهر روز بعد در اختیار داشته باشید، لازم است تا طبق قوانین هتل اسپیناس پالاس، مبلغ بیشتری را به‌عنوان نیم شارژ ورود و نیم شارژ خروج پرداخت کنید.

برچسب ها

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لطفا منتظر بمانید ...