رَهی نو

هتل پارسیان خزر چالوس

مازندران، چالوس، روبروی تله کابین نمک آبرود

تخفیف تا

۸ %

نمایش روی نقشه

رزرو هتل آزادی خزر چالوس به دلیل وجود امکانات کامل تفریحی و دارا بودن بهترین استانداردهای غذایی و خدماتی دنیا از پرطرفدارارترین هتل های 5 ستاره چالوس است

7.5 از 10 ، خیلی خوب

امکانات ویژه هتل

اجاره ماشين

تاکسی سرویس

پارکینگ

روم سرویس

دستگاه ATM

فروشگاه

Business Center

امكانات برای معلولين

امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
بازسازی شده - بدون وان (طبقه 1 و 2)
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
بازسازی شده - بدون وان (طبقه 1 و 2)
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
بازسازی شده - بدون وان (طبقه 1 و 2)
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
بازسازی شده - بدون وان (طبقه 1 و 2)
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 46
تقویم قیمتی
ظرفیت
2 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
46,238,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 58
تقویم قیمتی
ظرفیت
3 نفر
ظرفیت نفر اضافه
0
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
57,683,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 91
تقویم قیمتی
ظرفیت
4 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
90,732,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 91
تقویم قیمتی
ظرفیت
4 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
90,732,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 91
تقویم قیمتی
ظرفیت
4 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
90,732,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 91
تقویم قیمتی
ظرفیت
4 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
90,732,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 120
تقویم قیمتی
ظرفیت
4 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
1
صبحانه
دارد
تخفیف کل
8 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
119,726,000
تعداد اتاق:
طبقه 1 و 2
امتیاز باشگاه مشتریان: 120
تقویم قیمتی
ظرفیت
6 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
2
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
119,726,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
امتیاز باشگاه مشتریان: 120
تقویم قیمتی
ظرفیت
6 نفر
ظرفیت نفر اضافه
(شامل هزینه اضافه)
2
صبحانه
دارد
تخفیف کل
3 درصد
جمع پرداختی 1 شب (ریال)
119,726,000
تعداد اتاق:
طبقه 3 به بالا
جمع کل پرداختی (ریال) : 0

موقعیت هتل پارسیان خزر چالوس

در حال بارگیری نقشه...

معرفی هتل پارسیان خزر چالوس

معمولاً افراد به قصد تفریح و خوش‌ گذرانی مسافر شهرها شمالی کشور می‌شوند. هتل پارسیان آزادی خزر همه آنچه که شما برای خوش گذراندن در این سفر نیاز دارید، در خود فراهم دارد. در بدو ورود به این هتل پس از گذر از جاده جنگلی به دریا می‌رسید؛ ساحل اختصاصی این مجموعه شرایط تفریح خانوادگی مناسب‌تری را ایجاد کرده است. بی‌اغراق می‌توان اظهار کرد که دیدن ساحل دریا به این زیبایی در هیچ جای شمال امکان‌پذیر نیست. در این محل کم و کسری از لحاظ امکانات حس نخواهید کرد چراکه این هتل بهترین امکانات را فراهم آورده است. هتل پارسیان آزادی خزر (هایت سابق) چالوس از شمال مشرف به دریای خزر است و از جنوب در جنگل مازندران و البته مقابل تله کابین چالوس نیز قرار گرفته است. بین دریا و جنگل بودن چشم‌انداز بی‌نظیری را برای این هتل خلق کرده است. نمای سفید رنگ بیرونی هتل پارسیان آزادی خزر از فاصله چند صد متری خودنمایی می‌کند.

 

تاریخچه و بنای هتل پارسیان آزادی خزر چالوس

هتل پارسیان خزر چالوس در سال ۱۳۵۴ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هتل هایت یا هتل پارسیان امروزی جزئی از ۵ هتل برتر دنیا بود که در سال ۱۳۴۷ با سرمایه‌گذاری بانک عمرانی و توسط شرکت مرکوری و مهندسین آمریکایی تأسیس شد و در سال ۱۳۵۵ توسط محمدرضا شاه پهلوی و انور سادات افتتاح شد. پس از انقلاب اسلامی ایران، با عنوان هتل انقلاب خزر تحت پوشش بنیاد علوی قرار گرفت. سپس با واگذاری هتل پارسیان آزادی خزر چالوس به بنیاد مستضعفان تحت پوشش سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی و در مجموعه هتل‌های زنجیره‌ای شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان درآمد.

هتل بین‌المللی پارسیان آزادی خزر چالوس با سابقه بیش از ۴۰ سال به عنوان بهترین هتل واقع در شمال کشور شناخته می‌شود. پیش از انقلاب اسلامی این هتل، هایت خزر نامیده می‌شد و پس از انقلاب به هتل انقلاب خزر تغییر نام داد و سپس نام آن به هتل پارسیان آزادی خزر تبدیل شد. این هتل ۵ ستاره بی‌نظیر در شهرستان چالوس، در استان سرسبز و زیبا مازندران واقع شده است.

 

فاصله هتل پارسیان خزر چالوس تا دریا و جنگل چقدر است؟

یکی از بهترین و پرطرفدارترین هتل‌های چالوس، هتل پنج ستاره پارسیان خزر چالوس است که علاوه بر امکانات و آسایشی که برای رفاه حال مهمانان ترتیب داده است، به علت فاصله کمی که با دریا دارد مورد استقبال قرار گرفته است. هر روز صبح از هتل می‌توانید با چند دقیقه پیاده‌روی، خودتان را به دریا برسانید و روزتان را با بوییدن ماسه‌ها و شنیدن صدای امواج دریا و تماشای وسعت ساحل، آغاز کنید. البته می‌توانید با کمتر از یک ساعت رانندگی، به جنگل‌های عباس‌آباد یا سی‌سنگان رفته و کمپی در دل جنگل‌های سرسبز شمال به پا کنید و دوباره به هتل بازگردید. در صورتی که قصد دارید به پارک جنگلی فین بروید در عرض 35 دقیقه از هتل به پارک خواهید رسید. تا تله‌کابین نمک‌آبرود هم تنها 13 دقیقه از هتل پارسیان خزر چالوس فاصله زمانی دارید.

 

امکانات هتل پارسیان خزر چالوس

از امکانات هتل پارسیان آزادی خزر می‌توان به باغ گل‌ها، کافی شاپ ساحلی و آلاچیق، اینترنت پرسرعت بی‌سیم (اینترنت هم در اتاق‌ها و هم در لابی موجود است. با این حال، اینترنت لابی محدودیت استفاده یک گیگابایت دارد.) و پخش فیلم و کارتون برای کودکان در اتاق‌ها اشاره کرد. در داخل اتاق‌ها چای‌ساز قرار داده شده است. وجود فروشگاه‌های صنایع دستی، اسباب‌بازی، کیف و کفش و لوازم بهداشتی در این مجموعه شما را از بیرون رفتن و خرید سوغاتی و مایحتاج خود در سفر بی‌نیاز می‌کند. همچنین در این مجموعه امکانات خشک‌شویی برای اقامت کنندگان در نظر گرفته شده است. داخل اتاق‌های این هتل که یکی از بهترین هتل های چالوس است، امکان تماشای شبکه‌ها ماهواره‌ای فراهم گردیده است. خدمات باربری، اتاق چمدان و صندوق امانات نیز موجود است. این هتل دارای کافی نت است و خودپرداز نیز وجود دارد. خدمات ویژه معلولین نیز در رزرو هتل پارسیان آزادی خزر چالوس اتخاذ شده است. امتیاز ویژه هتل پارسیان خزر بلیط نمک ‌آبرود با تخفیف ۵۰ درصدی است که برای میهمانان هتل در نظر گرفته شده است.

امکانات عمومی نظیر سیستم کارت کلید الکترونیکی درب‌ها، تهویه مطبوع، نشانگرها دیجیتالی وضعیت (مزاحم نشوید و اتاق نظافت لازم دارد)، آسانسور، سیستم اعلام حریق، سیستم خاموش کننده اتوماتیک حریق در داخل اتاق‌ها، آنتن مرکزی و پاور سوئیچ که معمولاً‌ در هتل‌های مختلف وجود دارد نیز، در این هتل فراهم شده است. اقامت در این مجموعه برای کودکان زیر ۸ سال به شرط عدم استفاده از سرویس رایگان است.

 

رستوران هتل آزادی خزر چالوس

اگر دلتان هوس انواع غذاهای خوشمزه و دلچسب ایرانی و فرنگی را کرده، لازم نیست مسافت دوری را طی کنید چرا که رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های این مجموعه با انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه در خدمت مسافران گرامی قرار گرفته است. رستوران صدف واقع در لابی طبقه اول با ظرفیت ۲۵۰ نفر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ جهت سرو صبحانه، از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ جهت سرو ناهار و از ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۳۰ جهت ارائه منوی شام آماده خدمت‌رسانی است.

فست فود بنفشه نیز در لابی طبقه اول قرار گرفته و ظرفیت آن ۴۰ نفر است. ساعت کاری این فست فود از ۱۶:۰۰ الی ۲۳:۰۰ است. کافی شاپ چشم انداز در لابی طبقه اول است و ظرفیت آن نیز ۴۰ نفر در نظر گرفته شده است. ساعت کاری این کافی شاپ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰ الی ۲۳:۰۰ است. در حال حاضر برای مدتی رستوران صدف و بنفشه به جهت بازسازی و نوسازی تعطیل شده و خدمات پذیرایی از مهمانان فقط در کافی شاپ چشم‌انداز انجام می‌گیرد. امکان پذیرایی ۲۴ ساعته در اتاق‌ها (Room service) نیز در رزرو هتل پارسیان آزادی خزر چالوس فراهم شده است. سالن‌های سمینار الماس و مروارید نیز آماده برگزاری تشریفات، جلسات، مهمانی‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌ها شما قرار گرفته است.

 

استخر هتل پارسیان خزر هایت چالوس

این مجموعه استخر روباز هم دارد که تنها در فصل تابستان قابل استفاده است. امکانات ورزشی غیرآبی در هتل پارسیان خزر هایت چالوس نیز شامل پیست دوچرخه‌سواری، تاب زنجیری، موتورهای چهارچرخ (ATV) و ماشین شارژی کودکان، فوتبال دستی، پینگ پنگ، انواع بازی‌ها کامپیوتری و لیز شات (تیر و نشان) است. در این مجموعه سالن بیلیارد برای علاقه‌مندان به این تفریح هیجان‌انگیز در نظر گرفته شده است.

امکانات رزرو هتل پارسیان آزادی خزر در دو بخش ورزش‌های ساحلی و ورزش‌های غیرساحلی در نظر گرفته شده است. امکانات ورزشی و فضای بزرگ این مجموعه به قدری متنوع و جذاب است که باعث می‌شود، اقامت در این هتل لحظات فوق‌العاده و خاطره‌انگیزی را برای شما به ارمغان ‌آورد. امکانات ساحلی هتل شامل طرح شنای آقایان و بانوان به صورت جداگانه، قایق پدالی، جت اسکی، قایق موتوری و شاتل است.

 

سوئیت‌ها و اتاق‌های هتل پارسیان خزر چالوس

هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در حال حاضر دارای ۳۵۰ تخت، ۱۶۳ اتاق و ۱۷سوئیت است. ظرفیت لابی هتل ۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. این هتل دارای دو بال غربی و شرقی است که بال غربی در زمستان سال ۱۳۹۵ بازسازی شده است و این موضوع باعث تفاوت قیمت اتاق‌ها و سوئیت‌های غربی و شرقی شده است. چرا که اتاق‌های بال غربی از سطح امکانات رفاهی بالاتری برخوردارند. از داخل اتاق هتل پارسیان خزر چالوس می‌توانید به جنگل یا دریا نما داشته باشید و انتخاب بین نمای دریا، جنگل غربی یا جنگل شرقی برعهده مسافران است.

انواع اتاق‌های این مجموعه به این شرح است: اتاق یک نفره، اتاق دو نفره، اتاق سه نفره،‌ ده باب سوئیت جونیور، سه باب سوئیت لاکچری و دو باب سوئیت رویال (هر سه سوئیت قبلی دارای ظرفیت ۴ نفر هستند.) به ازای هر نفر اضافی نیز نرخ متفاوتی در نظر گرفته شده است و اقامت فرد اضافه برای همه اتاق‌ها اماکن‌پذیر نیست. بنابراین پیش از رزرو هتل به این موضوع توجه بفرمایید.

تعدادی از اتاق‌های یک تخته و دو تخته نیز شرایط VIP دارند، یعنی امکانات ویژه‌تر و فضای بیشتری در اختیار میهمانان قرار می‌دهند. پارکینگ مجموعه هتل پارسیان خزر دارای ظرفیت پارک ۱۶۴ خودرو است و برای مسافران رایگان در نظر گرفته شده است. این پارکینگ سرپوشیده نیست و در روزهای بارانی بهتر است مسافران به جهت حفاظت هرچه بیشتر از خودروی خود، از چادر استفاده کنند.

 

حدود قیمت اتاق‌های هتل پارسیان خزر چالوس

این هتل پنج ستاره محبوب و پرطرفدار با توجه به امکاناتی که دارد، از حدود قیمت 1.200 میلیون تومان آغاز شده و برای سوئیت‌های لاکچری و جونیور گران‌تر می‌شود. به طوری که به حدود شبی 5 میلیون تومان نیز می‌رسد. البته شما عزیزان می‌توانید از رهی نو، هتل‌ها را تا سقف 30 درصد تخفیف رزرو کنید. به طوری که کمترین قیمت هتل پارسیان خزر چالوس در رهی نو از حدود 900 هزار تومان آغاز شده و تا نهایتاً 3.900 میلیون تومان ادامه دارد.

 

موقعیت مکانی هتل پارسیان آزادی خزر چالوس

موقعیت مکانی هتل پارسیان آزادی خزر در شمال کشور شهرستان چالوس، روبروی شهرک توریستی نمک آبرود و بین متل قو و نوشهر می‌باشد که بسیار بی‌نظیر است؛ این هتل مشرف به دریا و جنگل است و فاصله کمی تا تله کابین نمک آبرود دارد و برای رسیدن به آن حدوداً یک ربع رانندگی با ماشین شخصی نیاز است. همچنین مهمانان این هتل دسترسی راحتی به مراکز تجاری شهرستان چالوس دارند.

غار آبی دانیال نیز به این هتل نزدیک است و مسافران عزیز از طریق رانندگی با خودروی شخصی ۲۰ دقیقه‌ای می‌توانند به این غار آبی برسند. در صورتی که در هتل بین‌المللی پارسیان آزادی خزر چالوس اقامت داشته باشید، تا پارک فین چالوس ۲۵ دقیقه‌ای (با ماشین شخصی) زمان نیاز دارید. برای رسیدن به دریاچه ولشت کلاردشت نیز در حدود یک ساعت زمان لازم است. علاوه بر همه این‌ها، هتل پارسیان آزادی خزر به دیگر جاذبه‌های گردشگری نزدیک به هتل پارسیان خزر هایت چالوس همچون ویلاهای جنگلبانی، بقعه متبرکه سید محمد، هتل بنیاد پهلوی چالوس و کاخ چای خوران دسترسی دارد.

 

رزرو آنلاین هتل پارسیان خزر چالوس در رهی نو

اگر می‌خواهید خیالتان از بابت محل اقامت راحت باشد، می‌توانید به‌ سادگی و با چند کلیک، قبل از سفرتان به چالوس، وارد سامانه رزرو آنلاین رهی نو شده و هتل پارسیان خزر را رزرو کنید. به این ترتیب، می‌توانید با خواندن مشخصات هتل و نظرات افرادی که قبل از شما در هتل پارسیان خزر اقامت داشتند، یک انتخاب آگاهانه داشته باشید. ضمن اینکه با رزرو هتل در رهی نو، از تخفیف ویژه‌ای برخوردار خواهید شد و به‌جای پرداخت مبلغ اصلی رزرو هتل، از تخفیف ویژه بهره‌مند شوید. کافیست بعد از ورود به سامانه در قسمت جستجو، هتل پارسیان خزر چالوس، یا بهترین هتل‌های چالوس را انتخاب کرده و اتاق مورد نظرتان را به‌ سادگی و با چند کلیک انتخاب کنید.

 

چرا هتل پارسیان خزر چالوس را از رهی نو رزرو کنیم؟

از مهم‌ترین دلایلی که خیال شما را از بابت رزرو هتل راحت می‌کند، قیمت اتاق‌های هتل است. با کمی جستجو در اینترنت خواهید فهمید که رهی نو بالاترین تخفیف و پایین‌ترین قیمت را برای رفاه حال شما عزیزان ارائه کرده است. علاوه بر این پشتیبانی ویژه کارشناسان رهی نو نیز تا انتهای اقامت همراه شما خواهد کرد. در صورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشنهاد، با ثبت نظر خود در بخش نظرات کاربران، می‌توانید تجربه اقامتتان را در اختیار سایر کاربران قرار دهید. رهی نو تا انتهای اقامت با پشتیبانی همه‌ جانبه خیالتان را از انتخاب هتل راحت خواهد کرد.

در رهی نو می‌توانید از انواع پکیج‌های ویژه نیز برخوردار شوید. برای مثال در پکیج سازمانی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تخفیف و امکانات ویژه‌ای در نظر گرفته است. با رزرو هتل، شما عضو باشگاه مشتریان نیز خواهید شد که از مزایای آن به تخفیف‌های هیجان‌انگیز در سفرهای بعدی می‌توان اشاره کرد. سامانه رزرواسیون آنلاین رهی نو با توجه به تجربه و سابقه‌ای که در ارائه هتل‌های ایران دارد، با بهترین پشتیبانی و تجربه رزرو هتل همراه شما عزیزان بوده تا خاطره‌ساز یک اقامت به یادماندنی در هتل پارسیان خزر چالوس برای شما شود.

 

شرایط کنسلی رزرو هتل پارسیان خزر چالوس

در صورتی که به هر علتی پس از رزرو هتل قصد کنسلی داشتید، تنها کافیست با پیگیری از تیم پشتیبانی، درخواستتان را ثبت کنید. رهی نو بدون دریافت هیچ‌گونه کارمزدی، درخواست شما را ثبت خواهد کرد. با این وجود در نظر داشته باشید که قبل از رزرو هتل پارسیان خزر چالوس بهتر است شرایط کنسلی رزرو هتل را بخوانید. رهی نو مبلغی بابت لغو رزرو دریافت نمی‌کند و تنها مبلغ جریمه‌ای را که هتل برای کنسلی تعریف کرده است، می‌پردازید.

 

نظرات در مورد هتل پارسیان آزادی خزر چالوس

 مسافران هتل پارسیان آزادی خزر نظرات مساعدی نسبت به آن دارند و از اقامت در این هتل ابراز رضایت کرده‌اند. مهم‌ترین مشخصه مثبت این هتل دسترسی مناسب به اماکن دیدنی شمال کشور و جذابیت‌ها بصری فراوان آن است و بسیاری از مردم به این دلیل اقامت در هتل ۵ ستاره پارسیان آزادی خزر را برگزیده‌اند.

تعدادی زیادی از افراد از خوشرویی و رفتار کارکنان و پرسنل هتل تشکر کرده‌اند و از آن‌ها راضی بوده‌اند. امکانات رفاهی و گردشگری هتل پارسیان خزر هایت چالوس به قدری زیبا و منحصر به فرد است که هیچ مسافری را ناراضی نمی‌گذارد. بسیاری از مردم لحظات تکرارنشدنی و خاطره‌انگیزی از هتل پارسیان آزادی خزر داشته‌اند. بسیاری از هزینه بالا اقامت در این هتل گله‌مند بوده‌اند و بسیاری دیگر آن را به نسبت امکانات ارائه شده مناسب ارزیابی می‌کردند.

بال غربی این مجموعه شرایط اقامتی بهتری دارد و اقامت کنندگان در آن کاملاً راضی بوده‌اند. از لحاظ نظافت و پاکیزگی هتل پارسیان آزادی خزر وضعیت خوبی دارد و بسیاری از مردم از نظافت به موقع و مرتب هتل پارسیان آزادی خزر چالوس ابراز خرسندی کرده بودند. بیشتر انتقادات اما به کیفیت غذا و پذیرایی بر می‌گشت و تعدادی از مسافران تنوع غذایی این مجموعه را کافی نمی‌دانستند.

 

قوانین هتل پارسیان خزر چالوس

 • ساعت تحویل دادن: 14
 • ساعت تحویل گرفتن: 12
 • اعلام کنسلی طبق قوانین هتل بر مبنای قیمت شب اول محاسبه خواهد گردید.
 • پذیرش خانم‌های تنها بلامانع می‌باشد.
 • همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه (مسافرین خارجی فقط پاسپورت) هنگام پذیرش الزامی می‌باشد.
 • پذیرش با صیغه‌نامه رسمی حتما با ارائه شناسنامه امکان‌پذیر می‌باشد.
 • هزینه اقامت برای کودکان زیر 7 سال رایگان محاسبه می‌گردد.
رزرو این هتل
نمایش بیشتر
 • خدمات رسانه‌ای و اینترنت
  • شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
  • ماهواره
  • تلویزیون در لابی
  • اینترنت
 • امکانات ورزشی و تفریحی
  • مسیر دوچرخه سواری
  • فضایی برای پیاده روی
 • رستوران و کافی شاپ
  • کافی شاپ
  • رستوران
 • سالن ها
  • سالن تشریفات
  • سالن کنفرانس
  • سالن همایش
 • خدمات ویژه
  • دستگاه ATM
  • فروشگاه
  • Business Center
  • امكانات برای معلولين
  • صندوق امانات
 • خدمات
  • روم سرویس
 • خدمات پارکینگ و ماشین
  • اجاره ماشين
  • تاکسی سرویس
  • پارکینگ

فاصله تا تله‌کابین نمک آبرود 13 دقیقه با ماشین

فاصله تا غار دانیال 20 دقیقه با ماشین

فاصله تا غار یخ مراد 1 ساعت با ماشین

فاصله تا پارک جنگلی فین 35 دقیقه با ماشین

فاصله تا پارک فین چالوس 25 دقیقه با ماشین

فاصله تا کاخ چای خوران 30 دقیقه با ماشین

فاصله تا جاده عباس‌آباد کلاردشت 42 دقیقه با ماشین

فاصله تا پارک جنگلی خشکه‌داران 42 دقیقه با ماشین

فاصله تا ترمینال تنکابن 43 دقیقه با ماشین

فاصله تا پل خشتی قلعه گردن 58 دقیقه با ماشین

فاصله تا دریاچه ولشت 61 دقیقه با ماشین

فاصله تا دریاچه سد دریوک 1 ساعت با ماشین

فاصله تا جاده دو هزار 64 دقیقه با ماشین

فاصله تا آبشار آکاپل 1 ساعت و 30 دقیقه با ماشین

فاصله تا آبگرم فلک ده 1 ساعت و 30 دقیقه با ماشین

فاصله تا علم کوه 2 ساعت و 30 دقیقه با ماشین

فاصله تا آبشار هریجان 1 ساعت و 38 با ماشین

نمایش بیشتر

ثبت نظر

امتیاز شما به این هتل
خیلی عالی
Captcha

امتیاز کاربران رهی نو به این هتل

7.5
فرآیند پذیرش در هتل80.9%
برخورد پرسنل پذیرش82%
نظافت هتل74.1%
تجهیزات گرمایشی و سرمایشی84.8%
کیفیت غذا و نوشیدنی68.2%
خدمات عمومی (شامل اینترنت،تاکسی و...)57%
قیمت اتاق نسبت به امکانات65%
پشتیبانی رهی نو86.5%

نظرات کاربران ( ۳۹ نظر)

محمد فرید احمدی اقامت داشته ۱۴۰۲/۱/۱۵

با سلام برای سومین بار اقامت داشتم برخورد پرسنل عالی بود کیفیت غذای رستوران بسیار بد بود قیمت غذا هم بالا بود اینترنت افتضاح بود از هتل ۵ ستاره انتظار بیشتری داشتم

  مدیر سایت۱۴۰۲/۱/۲۰

سید مرتضی شهیدی اقامت داشته ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

هتل پنج ستاره بدون استخر و وان و جکوزی و کمبود تنوع پذیرایی ها

  مدیر سایت۱۴۰۱/۱۱/۱۹

سید مرتضی شهیدی عزیز اتاق های بال غربی هتل پارسیان خزر چالوس دارای وان میباشند.

سعید دهکردی مقدم اقامت داشته ۱۴۰۱/۶/۱۶

تنها ضعف هتل ؛کیفیت خیلیییییی پایین غذا و واقعا بدمزه بودن که اصلا قابل خوردن نیست

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۹

امیر تقی موید اقامت داشته ۱۴۰۱/۵/۲۰

هتل در بهترین مکان احداث شده،با وجود اینکه پنحاه سال از تاسیس ان میگذرد،ویو و دید بسیار عالی هم به دریا و همدجنگل دارد،پرسنل عالی بودند.متاسفانه نگهداری هتل خیلی ضعیف بود.ادم ناراحت میشه،این بنا رو به اون ضعیفی نگه داشتند.حیاط رو به دریا،داغون هست،حوض سمت حیاط خراب،خالی از اب.ای کاش هتل داران ما یه سر به هتل های انتالیا بزنند

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۲

رهی نویی عزیز، ممنون از اینکه نظرتون رو درباره هتل پارسیان خزر چالوس با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

علی تاجیک اقامت داشته ۱۴۰۱/۳/۲۵

ما اولین سفر متاهلی رو با این هتل گذروندیم واقعا عالی بوووود برخورد تمامی پرسنل فوق العاده،نظافت اتاق ها بی نظیر، صبحانه خیلی خوشمزه،محوطه هتل ساحل شخصی کاملا تمیز داشت همه چیز عالی بود بی شک دوباره این هتل رو واسه اقامت انتخاب میکنیم

  مدیر سایت۱۴۰۱/۳/۲۵

رهی نویی عزیز، خیلی خوشحالیم که در فراهم کردن تجربه‌ای بیاد ماندنی در هتل پارسیان خزر چالوس همراهتان بودیم. امیدواریم بتوانیم در سفرهای آینده نیز میزبان شما باشیم.

سودابه سرلک ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

چرا با این ثبت دیدگاه ها نسبت به تغییرات مشکلات اقدام نمیفرمایید اکثر نظریات مردمی نارضایتی بود و ریاست هتل کاملا بی تفاوت لطفا رسیدگی بفرمایید 🙏🙏

علی محتشم ۱۴۰۰/۱۰/۷

خرابه در حال تعمیر که آوارش را بر جیب و سر مسافر میریزند.... کثیف ، مستهلک ، بی امکانات و از همه خنده دارتر اینکه از قیمت و ادعا بی رقیبند . اگر به این هتل یک روز پنجشنبه ای تشریف بردید حتما، لطفا خرما ببرید تا بر مزار این مجموعه نوستالژی و مدیریت هتلداری در ایران فاتحه ای نثار کنید .

  مدیر سایت۱۴۰۰/۱۰/۱۵

با سلام و احترام . ممنون از ثبت نظرتون . متاسفانه حق با شماست و در حال حاضر بال شرقی هتل در حال بازسازی مباشد و طبیعتا بر اقامت مهمانان بال غربی هم اثر گذاشته . امیدوارم به زودی با اتمام بازسازی این هتل خاطرات همه میهمانان قدیمی در این هتل بتونه یاداوری بشه .

زهرااکبری ۱۴۰۰/۹/۲۱

این هتل اصلا خوب نیست. راصی نبودم. اصلا 3 ستاره هم نیست. موکت کف چندشناک بود نور اتاق خیلی خیلی کم. اصلا کور بودی تو اتاق. طبقه همکفش دید به دریا خوب نداره. رستورانش اصلا در حد پنج ستاره نیست. مهمون بالای میز وامیسته تاتمیز کنن بشینه، تمام میزها چسبونک و به دست و لباس میچسبن. قفل در اتاقمون خراب بود، درای حمام چوبی قدیمی و باید زور بزنی باز شن. در حال بازسازی بال شرقی هم بودن که کلا خاک و بی نظمی بود

  مدیر سایت۱۴۰۰/۹/۲۵

ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل پارسیان خزر چالوس با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

د.یعقوب عارف ۱۴۰۰/۸/۲۶

سلام و درود ما هرچه سعی میکنیم که در هتل پارسیان خزر اطاق رزرو کنیم و به هر تاریخ مراجعت میکنیم ندارند لطفا بفرمائید امکان دارد هتل به این بزرگی تا دو ماه جا نداشته باشند !!!!!!!!!!! ممنون

  مدیر سایت۱۴۰۰/۸/۲۷

حمید ۱۴۰۰/۷/۲۳

اصلا در حد ۵ستاره نبود پول بالا کیفیت پایین..درب اتاق از تو قفل نمیشد.برای ورود به اتاق کارت زود شارژ تموم میکرد.صبحانه ضعیف.اتاق ها کثیف.کف شور داخل سرویس بهداشتی نبود و اب جمع میشد و دایم باید زنگ میزدیم بیان اب رو خالی کنن.تنها نکته مثبت قرار گیری هتل نزدیک چالوس و محوطه تمیز و خوب و ساحلیش بود

  مدیر سایت۱۴۰۰/۷/۲۶

رهی نویی عزیز ممنون از اینکه رهی‌نو را انتخاب کردید و نظرتون رو درباره هتل پارسیان خزر چالوس با ما به اشتراک گذاشتید. قطعا نظرات شما در فراهم کردن تجربه اقامت بهتر، موثر خواهد بود.

مریم مجتهدی اقامت داشته ۱۴۰۰/۵/۲۲

درخصوص اینکه اتاق طبقه چندم میخوایم سوال نشد.مینی بار واقعا افتضاح.صبحانه سلف محدود شده بود.کافی شاپ بینهایت ضعیف.کیفیت غذاها پایین.هتل ۵ ستاره سوسک وجود داشت که باورنکردنی ازنظر من.پرسنل مودب بودن منتها درحد ۳ ستاره ست این هتل

  مدیر سایت۱۴۰۱/۶/۱۵

مریم مجتهدی عزیز با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق شمالی کشور اجتناب از حشرات مقداری سخت میباشد . در ارتباط با طبقه اتاق ها اگر طبقه خاصی مد نظرتون هست حتما از مسئول پذیرش درخواست بفرمایید تا در اختیار شما قرار گیرد . با تشکر از اینکه نظرات خود را با ما به اشتراک گذاشتید .

بیتا سهراب نیا اقامت داشته ۱۴۰۰/۴/۸

هتل خوب با محوطه عالی جایی که برای تفریح و گشت ساحلی عالیه .

  مدیر سایت۱۴۰۰/۴/۹

رهی نویی عزیز خوشحالیم که در فراهم کردن تجربه‌ای بیادماندنی در هتل پارسیان خزر چالوس، همراهتان بودیم. امیدواریم در سفرهای آینده نیز، میزبان شما باشیم.

تبسم نامداری اقامت داشته ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

تمیزی اتاق و رفتار پرسنل عالی بود اما غذاها اصلا خوب نبود.

  مدیر سایت۱۳۹۹/۱۲/۲۵

رهی نویی عزیز، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. رهی نو تلاش خواهد کرد با هتل مسئله کیفیت غذا را در میان بگذارد.

محسن ۱۳۹۹/۸/۱۳

قیمت ها به یه هتل پنج ستاره نمی خوره ... اصلا امکانات ، تمیزی ، صبحانه و ... هتل پنج ستاره رو نداره

  مدیر سایت۱۳۹۹/۸/۱۴

سلام دوست عزیز ممنون از اینکه نظرتون را با ما به اشتراک میگذارید

علی ۱۳۹۹/۷/۲۶

اتاق ها تمیز نیست به نظرم بیشتر سه ستاره معمولی هست - یک شب بودیم قیمت کامل حساب کردن در صورتی که تو سایتشون معمولی ۱۵/ تخفیف داشتن که لحاظ نکردن کرایه پارکینگ جدا گرفتن برخورد پذیرش هم اصلا اصلا خوب نبود صبحانه ولی خوب بود در مجموع هتل ۵ ستاره نیست انتظار سه ستاره معمولی داشته باشین

  مدیر سایت۱۴۰۱/۹/۵

علی عزیز برخی از اتاق های هتل مورد بازسازی قرار گرفته اند امیدواریم مجدد پذیرای شما در هتل زیبای پارسیان خزر چالوس باشیم.

مهدی مرادی اقامت داشته ۱۳۹۹/۷/۲

متاسفانه عدم امکان انتخاب اطاق دیگر،پارگی و اسیب های کاغذ دیواری اتاق،عدم کیفیت و وجوداشکال در بازسازی سرویس بهداشتی و حمام...ولی برخورد سایر پرسنل و میهمانداران بسیار عالی.

  مدیر سایت۱۳۹۹/۷/۲

آقای مرادی عزیز ، سلام و روز خوش در مورد مشکلات پیش آمده

شهره ۱۳۹۹/۶/۲۷

امتیازش٤ است. از نظر عذاهاى رستوران بسیار بیمره بود به نظر من آشپز بهترى باید داشته باشد. برخوردکارکنان بسیار خوب. بال غربى اقامت داشتم خوب وتمیز. ترو خدا رسیدگى به این هتل بیشتر کنید

  مدیر سایت۱۳۹۹/۶/۲۹

رهی نویی عزیز سلام امیدواریم از اقامتتون در این هتل زیبا رضایت کافی رو داشته باشید در ارتباط با طعم غذا هر چند که این مسئله کاملا سلیقه ای هست اما مطمئن باشید پیگیری های لازم انجام خواهد شد

Mohammad ۱۳۹۹/۶/۱۰

خیلی ضعیف شده،صبحانه خیلی کم و بی کیفیت،رفتار پرسنل بد و ضعیف،خدمات و نظافت سطحی

  مدیر سایت۱۴۰۱/۵/۲۷

Mohammad عزیز کاربر گرامی رهی نو قطعا تدبیراتی برای بهبود تجربه اقامتی در هتل پارسیان خزر چالوس رخ داده و تعدادی از اتاق ها بازسازی شده اند . امیدوارم در اقامت بعدی شما در این هتل زیبا همراه شما باشیم .

ساشا نیارکی اصلی اقامت داشته ۱۳۹۹/۳/۲۴

هتل عالی

  مدیر سایت۱۳۹۹/۳/۲۴

سلام. خیلی خوشحالیم که راضی بودید. :)

elnaz ۱۳۹۸/۹/۷

اقامت در این هتل یکی از تجربه های بسیار خوب و ماندگار برای من بود، برای مسافری که قصدش لذت بردن از فضای دریا هست حتما این هتل رو پیشنهاد میکنم، نکته ای که قابل توجه هست، اتاق های شرقی بازسازی نشده هستند ولی از نظر متراژ از بال غربی بزرگ تر هستند، اتاق های بازسازی شده هم لوکس تر هستند... رستوران سنتی هتل هم غذاهای خیلی خوشمزه و خوبی داره... در کل نظر من نسبت به این هتل کاملا مثبت هستتتت

  مدیر سایت۱۳۹۸/۹/۲۵

مسافر عزیز با سلام. خیلی خوشحالیم که تجربه خوبی رو پشت سر گذاشتید. ممنون از ثبت نظرتون.

نمایش بیشتر

سوالات متداول شما درمورد رزرو هتل پارسیان خزر چالوس

هتل پارسیان خزر چالوس دارای امکانات رفاهی فراوانی مانند باغ گل، کافی شاپ ساحلی و آلاچیق، اینترنت پرسرعت بی‌سیم ،امکانات خشک‌شویی و ... است.
سبک معماری زیبا – دسترسی مناسب به اماکن دیدنی شمال کشور – رفتار مناسب و حرفه ای پرسنل
این هتل در مازندران، چالوس، روبروی تله کابین نمک آبرود واقع شده است و به مکان های دیدنی مانند غار آبی، پارک فین چالوس و دریاچه ولشت کلاردشت نزدیک است.
رزرو هتل پارسیان خزر چالوس را می‌توانید در رهی نو با بیشترین تخفیف و به راحتی بصورت آنلاین انجام دهید. ضمن اینکه رهی نو کنسلی و استرداد آنی با کارمزد صفر را به مشتریان ارائه می‌دهد.

برچسب ها

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لطفا منتظر بمانید ...